A
  • Kuva: Hannu Vallas 2016
  • Kuva: Hannu Vallas 2016
  • Kuva: Hannu Vallas 2016
  • Kuva: Hannu Vallas 2016

Kaakkolan ranta

Kaavasuunnittelun tavoitteena on tutkia mahdollisuudet rakennusoikeuden nostamiseen kahdella omakotitontilla ja päivittää viereisten ranta-alueeseen rajoittuvien tonttien asemakaavamääräyksiä. Osa Natura 2000-verkostoon kuuluvasta Tuusulanjärven lintuvesialueesta on tarkoitus sisällyttää asemakaavaan suojelualueena. Rakentamattoman Rantapolun toteuttamismahdollisuuksia tutkitaan.

Yhteystiedot: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 250017

Dnrot JARVENPAA 1072/2016, JARVENPAA 189/2017

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutos on tullut vireille 19.4.2017.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva asemakaava

Suunnittelualueen alustava rajaus

Luontoselvitykset

 


 


Tähän voit jättää kaavoittajalle kommentteja tai havaintojasi suunnittelualueeseen liittyen.


Kirjoita tähän yhteystietosi, jos haluat kaavoittajan olevan sinuun yhteydessä palautteen tiimoilta.

Ota huomioon, että virallinen mielipide tai muistutus annetaan nähtävilläolojen yhteydessä.