A

Kinnarin koulu

Kinnarin lampi

Kinnarin koulualuetta kehitetään ja sinne on tarkoitus rakentaa uusi yhtenäiskoulu. Koululle rakennetaan aamusta iltaan käytössä olevat monitoimitilat, jotka toimivat esiopetus- ja koulukäytössä sekä harrastus- ja kansalaistoiminnan käytössä. Koululle rakennetaan uusi piha ja lähiliikuntapaikka. Kaksi vanhaa koulurakennusta ja lampi ympäristöineen säilytetään.

JARDno-2017-268

Kaavatunnus: 050020

Yhteystiedot: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 13.12.2017. 

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 23.10.2017 § 59.

 

0_EHDOTUSVAIHE 

Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotus on julkisesti nähtävänä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 4.9.-3.10.2017.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Tonttijakokartta

Havainnekuvat (Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy)

 

0_ALOITUSVAIHE0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan ja tonttijaon muutos tulee vireille 7.6.2017 ja asemakaavaluonnos on nähtävänä 7.6.-21.6.2017.
Asemakaavaluonnosta ja ympäröivien katujen suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa 8.6.2017 klo 17.30 Seutulantalolla. Tervetuloa!

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alustava tontinkäyttösuunnitelma (Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy)

Kaavakartta

Kaavaselostus

Voimassa oleva asemakaava

 

 


 


Tähän voit jättää kaavoittajalle kommentteja tai havaintojasi suunnittelualueeseen liittyen.


Kirjoita tähän yhteystietosi, jos haluat kaavoittajan olevan sinuun yhteydessä palautteen tiimoilta.