Kaikille yhteinen varhaiskasvatus

KUUMA-kuntien yhteishanke

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hankkeella tavoitellaan inkluusion kehittymistä varhaiskasvatuspalveluissa. Päätavoitteena on, että lapsi saa riittävästi ja oikea-aikaisesti tarvitsemaansa tukea mahdollisimman usein omassa ryhmässään ja lähipäiväkodissaan. Ajatuksena on, että lapsen hyvinvointia ja yksilöllistä oppimista tukevat pedagogiset käytänteet vahvistuvat. Keskeisinä tavoitteina on vahvistaa henkilöstön osaamista sekä yhteistyötä hankekuntien välillä.

Hankkeessa muun muassa järjestetään erilaisia koulutuksia, jotta henkilöstön osaaminen lapsen tuen tarpeiden tunnistamiseen vahvistuu ja he saavat työkaluja lapsen tukemiseen varhaiskasvatuksen arjessa. Koska oppimisympäristöjen kehittäminen vaatii aina myös toimintakulttuurin muutosta, päiväkodin johtajilla on tärkeä rooli tässä kehittämistyössä. Tämän vuoksi heille tullaan järjestämään ohjausta toimintakulttuurin kehittämisen tueksi. Lisäksi toimenpiteillä vahvistetaan hankekuntien välistä yhteistyötä, levitetään ja yhdenmukaistetaan kunnissa olevia hyviä käytäntöjä, olemassa olevaa tietotaitoa, osaamista sekä toimintamalleja.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, HUSin, alueen muiden lapsiperhepalveluiden ja yksityisten päiväkotien sekä koulutuksia järjestävien tahojen kanssa. Varsinaisena kohderyhmänä on mukana olevien kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstö. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja kuuluu osaksi Oikeus Oppia! -kokonaisuutta. Hankekunnissa on meneillään Kaikille yhteinen koulu -hanke, jonka kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Tavoitteena on, että lapselle muodostuisi eheä polku varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun saakka.

Lapsen tekemässä piirroksessa värikkäitä palloja, keskellä lause "Kaikille yhteinen varhaiskasvatus"

Hankkeen kesto: 08/2021–12/2022
Hankekunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula


Yhteystiedot:
Leena Korhonen, hankekoordinaattori
Matkapuhelin: 040 315 2961
leena.korhonen@jarvenpaa.fi

Sini Viitala, hanketyöntekijä
Matkapuhelin: 040 315 3896
sini.viitala@jarvenpaa.fi

Löydät hankkeen myös Facebookista

Aiheeseen liittyviä uutisia

Ruotsinkielisen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisen vaihtoehtoja puntaroitiin huoltajien ja muiden osallisten kanssa 16.2.

Järvenpään kaupunki tarkastelee vaihtoehtoja järjestää ruotsinkielistä perusopetusta, ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osalta ostopalvelusopimuksen kilpailutus on tullut ajankohtaiseksi. Perusopetuksen osalta 

18.2.2022
Kaikille yhteinen koulu, Kaikille yhteinen varhaiskasvatus, Kaupunki ja päätöksenteko, Kouluverkko, Opetus ja kasvatus, Osallistu ja vaikuta, Perusopetus, Varhaiskasvatus
Järvenpääläiset lapset piirsivät päiväkotinsa osana Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -kehittämishanketta

”Minun päiväkotini” – Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -kehittämishankkeen koostama taidenäyttely lasten piirustuksista Järvenpään kirjastossa 26.10.–18.11.2021.  Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hankkeessa kehitetään inklusiivista varhaiskasvatusta ja oppimisen tukimuotoja, 

26.10.2021
Kaikille yhteinen varhaiskasvatus, Opetus ja kasvatus, Varhaiskasvatus
Lisää uutisia
Jaa juttu: