Palveluseteli

Yksityisessä palvelusetelipäiväkodissa perheen maksettava omavastuuosuus on sama kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Maksun määrittelystä voit lukea lisää täältä.

Palvelusetelipäiväkoti voi lisäksi halutessaan periä perheeltä 1-30€ kuukaudessa kunnallisen päiväkodin asiakasmaksua suurempaa maksua.

Yksityisessä päiväkodissa järjestettävää varhaiskasvatusta varten kunta myöntää lapselle palvelusetelin. Palvelusetelin saadakseen tulee perheen ensin sopia varhaiskasvatuksen järjestämisestä yksityisen päiväkodin kanssa. Palveluseteli myönnetään päiväkodin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti.

Jos lapsella on tätä ennen ollut myös kunnallinen varhaiskasvatushakemus, peruuntuu se automaattisesti perheen tehdessä palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa.

Muistilista palvelusetelin hakemiseen

Päiväkodin valinta

  • tee hakemus suoraan yksityiseen päiväkotiin
  • päiväkotien yhteystiedot löytyvät täältä
  • päiväkodeissa voi ja kannattaa käydä tutustumassa etukäteen

Palvelusopimuksen laatiminen

  • varhaiskasvatuksen järjestämisestä laaditaan sopimus päiväkodin kanssa
  • sopimukseen merkitään mm. palvelussuhteen alkamispäivä ja kuukausittainen varhaiskasvatukseen varattava tuntimäärä

Palvelusetelin hakeminen

  • täytä palvelusetelihakemus sähköisesti eAsioinnissa
  • kun myönteinen palvelusetelipäätös on tehty, voi lapsi aloittaa päiväkodissa

Palvelusetelin irtisanominen

  • palveluseteli irtisanotaan, jos palvelussuhde päiväkodissa päättyy tai lapsi muuttaa pois Järvenpäästä
Jaa juttu: