Palveluseteli

Yksityisessä päiväkodissa järjestettävää varhaiskasvatusta varten kunta myöntää lapselle palvelusetelin. Palvelusetelin saadakseen tulee perheen ensin sopia varhaiskasvatuksen järjestämisestä yksityisen päiväkodin kanssa. Palveluseteli myönnetään päiväkodin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Palveluseteli tulee hakea ja sen tulee olla myönnettynä ennen päiväkodin aloitusta. Jos lapsella on tätä ennen ollut myös kunnallinen varhaiskasvatushakemus, peruuntuu se automaattisesti perheen tehdessä palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa.

Yksityisessä palvelusetelipäiväkodissa perheen maksettava omavastuuosuus on sama kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelipäiväkoti voi lisäksi halutessaan periä perheeltä 1-50€ kuukaudessa kunnallisen päiväkodin asiakasmaksua suurempaa maksua. Lue lisää asiakasmaksun määrittelystä.

Muistilista palvelusetelin hakemiseen

Päiväkodin valinta

Palvelusopimuksen laatiminen

  • varhaiskasvatuksen järjestämisestä laaditaan sopimus päiväkodin kanssa
  • sopimukseen merkitään mm. palvelussuhteen alkamispäivä ja kuukausittainen varhaiskasvatukseen varattava tuntimäärä

Palvelusetelin hakeminen

  • täytä palvelusetelihakemus sähköisesti eDaisyssä
  • kun myönteinen palvelusetelipäätös on tehty, voi lapsi aloittaa päiväkodissa
  • palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti

Palvelusetelin irtisanominen

  • palveluseteli irtisanotaan, jos palvelussuhde päiväkodissa päättyy tai lapsi muuttaa pois Järvenpäästä
Jaa juttu: