A

Lepola

Tarjouskilpailu 15.4. – 3.6.2019

Tontit sijaitsevat kaksi kilometriä Järvenpään keskustasta etelään valtakunnallisesti merkittävän Tuusulanjärven taiteilijayhteisön kulttuurimaisemassa Sibeliuksen Ainolan lähettyvillä.

Lähimpään ylä- ja alakouluun on matkaa n. 700 m, päiväkotiin n. 400 m ja lähimpään päivittäistavarakauppaan on noin yksi kilometri. Ainolan junaseisakkeelle on puoli kilometriä.

Tonteilla sijaitsevat rakennukset puretaan kaupungin toimesta kevään aikana. Tontille rakennettava talo tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle.

Tontit rajoittuvat Yliopettajankatuun. Tonttien vähimmäismyyntihinta on 320 € / k-m2.

Tarjouskilpailun ratkaisuun vaikuttaa tarjoushinta 50% ja laatukriteerit 50%. Laatu arvioidaan kokonaisuutena.

Laatukriteerit:

Tontin käytöstä tulee tehdä viitesuunnitelma, joissa esitetään korttelikokonaisuuksien muodostuminen ja alustavat pohjaratkaisut ja julkisivupiirrokset havainnetasoisesti. Korttelisuunnittelun laadussa arvioitaan yhteisöllisyyttä tukevia ratkaisuita asuntojen pohjapiirrosten muuntojoustavuutta, kekseliäisyyttä ja massoittelun ja julkisivujen soveltuvuutta arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Materiaaleissa esim. rimalaudoituksen käyttäminen julkisivussa hallitusti katsotaan eduksi. Havainneperspektiivikuva vähintään yhdestä suunnasta vaaditaan arviointiin. Maisema tulee huomioida suunnittelussa. Ikkunoiden muoto saman kaltainen (pystysuuntainen suurimmalta osin) kuin rakennetun kulttuuriympäristön alueella olevissa vanhoissa rakennuksissa. Rakennukset ovat townhouse-rakentamisen kaltaisia asuinrakennuksia ja korttelista toteutuu puutarhamainen asumisen hallittu kokonaisuus.

Asuntojakaumaa tarkastellaan riittävällä perheasuntojen (yli 60 m2) määrällä, kokonaistuotannosta n. 30%, kaksikerroksisia perheasuntoja on oltava 50% kaikista perheasunnoista.

Alueella on rakentamistapaohjeet, joita tulee noudattaa ja joihin tulee tutustua hyvin ennen tarjouksen tekemistä. Ennen lopullista tonttikaupan hyväksyntää tontin saajan tulee esittää tontinkäyttösuunnitelma kaupunkikuva-arkkitehdin hyväksyttäväksi.

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tonttikaupat tehdään vuoden 2019 aikana.

 

Asemakaavakartta (pdf)

Asemakaavamääräykset (pdf)

Rakentamistapaohjeet (pdf)

 

ARK-tontti (asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue)

186-22-2228-1, Yliopettajankatu 5

 

186-22-2229-1, Yliopettajankatu 3 

 

Suunnittelua varten voi tilata dwg-kartan tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi 

 

Lisää Lepolan kaavasta (linkki uuteen ikkunaan)

Tonttikorkokartta  (pdf)

Rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto (pdf)

Maaperätutkimustulokset (pdf)

Tutkimuskartta (pdf)

 

Hakemukset on oltava Seutulantalon palvelupisteessä (Seutulantie 12) viimeistään maanantaina 3.6.2019 kello 15.00 mennessä. Tämän jälkeen tulleet tarjoukset hylätään. Kuoreen tarjouksentekijän nimi ja merkintä "tonttitarjous Lepola".

Postiosoite: Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 Järvenpää.

 

Kaavoitus- ja lupa-asioissa sekä tonttikaupoissa teitä palvelevat:

Kaupunkikuva-arkkitehti, Maria Suutari-Jääskö p. 040 315 2455

Kaava-asioissa (Lepola) Terttu-Elina Wainio p. 040 315 2353

Kaava-asioissa (Keskus) Juho Mattila p. 040 315 2224

Maankäyttöinsinööri; Tarja Kariniemi p. 040 315 2445

Lupa-asiat: Pia Rohamo, p. 040 315 2017

Tonttikauppojen ajanvaraus Sari Nykopp p. 040 315 2813

Sähköpostiosoite; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi