A
 • Viitteellinen korttelivaihtoehto

 • Havainnekuva

 • Asemakaava

 • .

Keskus

Tarjouskilpailu aikavälillä 15.4.-3.6.2019

Tontit sijaitsevat kaupunkikuvan kannalta tärkeällä ranta-alueella, joka on valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä, Tuusulanjärven kulttuurimaisemaa. Maisemarakennetta hallitsee Tuusulanjärven rantamaisema. Välittömässä läheisyydessä löytyy rantaan kytkeytyviä palveluja kuten Tervanokan uimaranta ja vast'ikään uudistettu Rantapuisto.

Tervanokantien tontit 186-1-102-5 ja 186-1-102-6 sijaitsevat kaupunginosassa Keskus. Järvenpään rautatieasemalle on matkaa 1,2 km ja keskustan palveluihin tätä vähemmän (esim. Prisma 0,8 km). Päiväkotiin on matkaa 0,3 km ja ala- ja yläkouluun 0,5 km.

Tonttien hinnoittelussa käytetään vähimmäismyyntihintana 350 € / k-m2. Tonttien rakentamistehokkuus on asuinrakennusten osalta 0.30e ja talousrakennusten 0.05e

Tarjouskilpailun ratkaisuun vaikuttaa tarjoushinta 40% ja laatukriteerit 60% painoarvolla. Laatu arvioidaan kokonaisuutena. Laadun merkitys on kohteissa korostunut, koska tontit sijaitsevat kaupungin pääsisääntuloväylän Sibeliuksenväylän ja Tuusulanjärven välissä arvokkaassa kulttuuriympäristössä.

Tonttien lohkominen on parhaillaan käynnissä, tontin ostaja maksaa tontin lohkomiskulut. Tontille rakennettavat asuinrakennukset tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle.

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tonttikaupat tehdään vuoden 2019 aikana.

Tontin käytöstä tulee tehdä viitesuunnitelma, joissa esitetään korttelikokonaisuuksien muodostuminen ja alustavat pohjaratkaisut ja julkisivupiirrokset vähintään havainnekuvin. Korttelisuunnittelun laadussa arvioidaan erityisesti maisemaan soveltuvaa rakentamista. Kortteli on Järvenpään maisemallisesti arvokkaalla alueella ja sen tulee soveltua erityisen hyvin paikkaansa. Suunnitelmissa arvioidaan asuntojen pohjapiirrosten muuntojoustavuutta ja massoittelun ja julkisivujen soveltuvuutta arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Materiaaleissa esim. rimalaudoituksen käyttäminen julkisivussa hallitusti katsotaan eduksi. Arvioinnin tueksi tarjoajia pyydetään toimittamaan vähintään kahdesta suunnasta alueen suunniteltua toteutusta kuvaava perspektiivikuva.

Asunnoista saa olla enintään 35% yksiöitä. Kolmioita tai tätä isompia asuntoja tulee olla 30% asunnoista, näiden keskikoko tulee olla vähintään 60 m2 (Kh. 8.4.2019 § 90)

Alueella on rakentamistapaohjeet, joita tulee noudattaa ja joihin tulee tutustua hyvin ennen tarjouksen tekemistä. Rakennustapaohjeiden noudattaminen on laadullinen arviointiperuste. Ennen lopullista tonttikaupan hyväksyntää tontin saajan tulee esittää tontinkäyttösuunnitelma kaupunkikuva-arkkitehdin tai asemakaava-arkkitehdin hyväksyttäväksi.

 

Rakentamistapaohjeet (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)

Asemakaavamääräykset (pdf)

Tonttijakokartta (pdf)

Lisää asemakaavasta (linkki uuteen ikkunaan)

 

AP-tontti (asuinpientalojen korttelialue)

Tontti 186-1-102-5, Tervanokantie

 • vähimmäismyyntihinta 338 100 €
 • lohkomiskulut 1163 €
 • tontin pinta-ala on 3219 m2
 • rakennusoikeus 966 k-m2 + talousrakennus 161 k-m2
 • tontti kartalla (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Tontilla 186-1-102-5 sijaitsee suojeltu rakennus, jota ei saa purkaa. Talo on tällä hetkellä vuokrattuna (vuokralaiset irtisanottu). Rakennus on kunnostettava siten, että sen historiallinen ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Rakennukseen on tehty alustava kuntoselvitys ja se on välttävässä kunnossa ja tarvitsee laajamittaisen peruskorjauksen.

Alustava kuntoselvitys rakennuksesta

 

Tontti 186-1-102-6, Tervanokantie

 • vähimmäismyyntihinta 282 800 €
 • lohkomiskulut 1163 €
 • tontin pinta-ala on 2694 m2
 • rakennusoikeus 808 k-m2 + talousrakennus 135 k-m2
 • tontti kartalla (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

 

Suunnittelua varten voi tilata dwg-kartan tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi

  

Hakemukset on oltava Seutulantalon palvelupisteessä (Seutulantie 12) viimeistään maanantaina 3.6.2019 kello 15.00 mennessä. Tämän jälkeen tulleet tarjoukset hylätään. Kuoreen tarjouksentekijän nimi ja merkintä "tonttitarjous Keskus".

Postiosoite: Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, Seutulantie 12, 04410 Järvenpää.

 

Kaavoitus- ja lupa-asioissa sekä tonttikaupoissa teitä palvelevat:

Kaupunkikuva-arkkitehti; Maria Suutari-Jääskö, 040 315 2455

Kaava-asioissa (Lepola); Terttu-Elina Wainio, p. 040 315 2353

Kaava-asioissa (Keskus); Juho Mattila, p. 040 315 2224

Maankäyttöinsinööri; Tarja Kariniemi, p. 040 315 2445

Lupa-asiat: Pia Rohamo; p. 040 315 2017

Tonttikauppojen ajanvaraus; Sari Nykopp; p. 040 315 2813

etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi