A

Hyvinvointikampuksen aikataulutus

Hankkeen vaihe Aikataulu
Katujen rakentaminen alkaa kesä 2020
Kampuksen asuinrakennukset ja palvelutalo valmistuvat kevät 2020
Päiväkodin rakentaminen alkaa marraskuu 2019
Kampus mukana Kotona hyvä -messuilla syyskuu 2019
Rakentamisen käynnistäminen syksy 2018
Yleisötilaisuus joulukuu 2017
Korttelissa on valmis tonttijako ja tontit on lohkottu maalis-huhtikuu 2017
Kaavan vahvistaminen tammikuu 2017
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy kortteli- ja aluesuunnitelman, joka sisältää esitykset mm. pysäköinnin järjestämiseksi loppuvuosi 2015
Kampusalueen kortteli- ja aluesuunnittelu käynnistyy yhteistoimintasopimuksen mukaisesti helmi-maaliskuu 2015
Valmistellaan yhteistoimintasopimus, jonka sisällöt ja velvoitteet tarkentuvat edellä mainituista omistajapoliittisistat linjauksista riippuen (kaupunki mm. ottaa kantaa sitoutuuko se vuokraamaan tiloja). Sopimus käsitellään talousjaostossa ja hyväksytään kaupunginhallituksessa. Yhteistoimintasopimuksen juridinen sisältö ja lopputulema tulevat vaikuttamaan mahdollisten tulevien kilpailutusten aikatauluun. tammi-helmikuu 2015
Kaupunginhallituksen iltakoulu linjaa hanketta ja kumppaniehdokkaiden valintaa ja kaupunginhallitus päättää kumppanin valinnasta aikaisemmat linjaukset huomioiden joulukuu 2014 - helmikuu 2015
Hanketta esitellään kaupunginhallitukselle talousjaoston linjauksen pohjalta. marras-joulukuu 2014
Hanketta esitellään talousjaostolle omistajapoliittisen ohjauksen hakemiseksi, tarkastelukulmana hankkeen linjaukset tiloihin ja niiden mahdollisiin linjauksiin liittyen marras-joulukuu 2014
Ennen kumppaninvalintapäätöstä Lasten ja nuorten lautakunta (LaNu) sekä Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta (IkäTo) tekevät tarveselvitykset esiteltäväksi talousjaostolle edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi maalis-marraskuu 2014
Työryhmä tutustuu esityksiin ja haastattelee suunnitelmien laatijat touko-elokuu 2014
Kumppanuushaku eli konseptisuunnitelmien esittäminen kaupungille helmi-huhtikuu 2014
Hankkeen julkinen esittely potentiaalisille yhteistyökumppaneille tammi-helmikuu 2014