A

Kirjeäänestys

Vaalilain muutoksella (939/2017) mahdollistettiin kirjeäänestyksen toteuttaminen Suomessa. Ensimmäistä kertaa kirjeäänestystä käytetään vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Äänestystapa mahdollistaa ulkomailla asuville tai oleskeleville suomalaisille laajemmat mahdollisuudet käyttää äänioikeuttaan muualla kuin Suomessa. Mahdollisuus äänestää Suomen edustoissa säilyy kuitenkin ennallaan.

Äänioikeutetun tulee tilata äänestysmateriaali itse ja postittaa ne omalle keskusvaalilautakunnalleen materiaalin mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Kirjeäänen tulee olla asianomaisen keskusvaalilautakunnassa viimeistään perjantaina 12.4.2019 kello 19.

Kirjeääniasiakirjoja ei voi tilata Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen vaan toimitusosoitteen tulee sijaita Suomen ulkopuolella.

Lisätietoa kirjeäänestyksestä sekä äänestysasiakirjojen tilaamisesta löytyy Oikeusministeriön vaalit.fi-sivustolta.

Linkki:  https://vaalit.fi/kirjeaanestys