A

Väliaikaisten koulureittien liikenneturvallisuustyö

Järvenpäässä monen lapsen koulu ja koulureitti on kokenut viime vuosien aikana muutoksia, koska lapsia on jouduttu siirtämään väistötiloihin. Tämän johdosta liikennesuunnittelu on yhteistyössä Sitowisen kanssa tarkastellut ja toteuttanut liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä uusilla ja väliaikaisilla koulureiteillä. Projekteissa ollaan myös tehty yhteistyötä oppilaiden, oppilaiden vanhempien ja koulutoimen kanssa mm. työpajojen ja tempauksien merkeissä. Vuonna 2018 toteutettu väliaikaisten koulureittien liikenneturvallisuustyö koski Kinnarin koulun oppilaiden siirtymistä väistötiloihin JYK:iin ja toimi vähän kuin pilottina vuonna 2019 toteutetulle työlle. Vuonna 2019 toteutettu työ koski Harjulan koulun oppilaiden siirtymistä Vihtakadun kouluun, Kartanon kouluun ja JYK:iin. Lisäksi Vihtakadulta siirtyi oppilaita Kartanon kouluun. 

 

2019

Vuonna 2019 Harjulan koulun oppilaat joutuivat siirtymään väistötiloihin Vihtakadun kouluun, Kartanon kouluun sekä JYK:iin koulun purkamisen vuoksi. Tämän lisäksi Vihtakadun koululta siirtyi oppilaita Kartanon kouluun. Vuoden 2018 toteutetun projektin hyvien tuloksien myötä myös vuoden 2019 muutoksista nähtiin olevan tarvetta toteuttaa samankaltainen projekti väliaikaisten koulureittien turvallisuudesta. 

Järvenpään kaupunki toteutti hankkeen yhteistyössä Sitowise Oy:n, koulutoimen, oppilaiden ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hanke sai myös Traficomin tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustusta. Työn tuloksia voi tarkastella oheisesta loppuraportista.

Väliaikaisten koulureittien turvallisuus 2019 -loppuraportti

 

2018

Vuonna 2018 Kinnarin koulun oppilaat joutuivat siirtymään väistötiloihin JYK:iin koulun purkamisen vuoksi. Tämä muutti oppilaiden koulureittejä ja niiden turvallisuudesta nousi huoli. Tämän johdosta aloitettiin väliaikaisten koulureittien liikenneturvallisuustyö, jossa tarkasteltiin uusien koulureittien turvallisuutta. Liikenneturvallisuustyön aikana ja tuloksena toteutettiin kevyitä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä ja parannettiin viestintää ja liikennekasvatusta.

Järvenpään kaupunki toteutti hankkeen yhteistyössä Sitowise Oy:n ja koulutoimen kanssa. Hanke sai myös Trafin tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustusta. Työn tuloksia voi tarkastella oheisesta loppuraportista.

Väliaikaisten koulureittien liikenneturvallisuusratkaisut 2018 -Loppuraportti