A

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun sekä joukkoliikenteen järjestämisen ja hoidon asiantuntijatehtäviä Järvenpään kaupungilla hoitavat Järvenpään Kaupunkikehityksen liikenneasiantuntijat. Keskeisiä osa-alueita ovat liikennejärjestelyiden suunnittelu, liikennevalojärjestelmästä vastaaminen, joukkoliikenne- ja liikenneturvallisuusasiat sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

Liikennesuunnittelutyö koostuu muun muassa liikennemerkkipäätösten teosta, joukkoliikenteen lupa- ja lipputukimenettelyiden hoitamisesta sekä liikennekysymyksiin liittyvästä asiakaspalvelusta. Tärkeimmät yhteistyötahot ovat Järvenpään kaupungin kunnallistekniikan suunnittelun sekä rakentamisen yksiköt, Kaavoitus ja liikenne -yksikkö, Kuuma-liikennejärjestelmätyöryhmä, ELY-keskus, Keski-Uudenmaan joukkoliikennetyöryhmä, Uudenmaan liiton liikenneryhmä, HSL-työryhmät, poliisi sekä Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmä.

  • Järvenpään liikennejärjestelyjä tai katukunnossapitoa koskevia asiakaspalautteita voi antaa kaupungin asiakaspalautekanavan kautta. Palautteisiin vastataan kahden viikon kuluessa.

  • Liikenneturvallisuustyöryhmän palautekanavan kautta voi kertoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä ongelmista ja ongelmakohteista Järvenpään kaupungin alueella. Palautteet käsitellään liikenneturvallisuustyöryhmässä vuosittain. Tiedot välittyvät sekä Järvenpään kaupungin että Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusasiantuntijoiden tietoon.

Yhteystiedot:

Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila

  • liikennejärjestelmä
  • liikenteen yleissuunnittelu ja joukkoliikennehallinto

Puh. 040 315 2455

Liikenneinsinööri Sari Piela

  • liikennesuunnittelu
  • liikennemerkkipäätökset
  • joukkoliikenne

Puh. 040 315 2435

 Liikennesuunnittelija Timi Veikkolainen

  • liikennesuunnittelu
  • liikennemerkkiasiat
  • joukkoliikenne

Puh. 040 315 2617 

Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi