A

Jätehuolto ja kierrätys

Puhdas ympäristö nyt ja tulevaisuudessa

Nykyaikainen jätehuolto tähtää siihen, että kaikki jätteet pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Voidaankin sanoa, että jäte on väärässä paikassa olevaa raaka-ainetta tai energiaa, jätehuollon tehtävä on saada tuo jäte oikeaan paikkaan. Tämän mahdollistaa Järvenpäässä kunnallinen jätehuolto, johon kaikkien kiinteistöjen on liityttävä. Kiinteistöjen toiminta vaikuttaa merkittävästi jätehuollon onnistumiseen:

Järvenpään kunnallinen jätehuolto on organisoitu seuraavasti:

Lassila & Tikanoja Oyj
 hoitaa jätteiden keräyksen ja kuljetuksen.
Jätehuoltoon liittyminen, astiakoon muutokset, jätteenkuljetuksen keskeytys ja lopetus, keräysvälin muutos, laskutukseen liittyvät kysymykset sekä tyhjennyksiin liittyvät reklamaatiot ilmoitetaan Lassila & Tikanoja Oy:n asiakaspalveluun.

Kiertokapula Oy hoitaa jätteiden käsittelyn.
Kiertokapula Oyj on 12 kunnan omistama yhtiö, jossa Järvenpään kaupunki on osakkaana.

Jäteneuvonta

  • www.kiertokapula.fi
  • puhelin: 075 753 0011, arkisin klo 8 - 15
  • sähköposti: neuvonta(at)kiertokapula.fi

Jätelautakunta hoitaa jätelain mukaisia jätehuollon viranomaistehtäviä.
Jätelautakunta Kolmenkiertoon kuuluu jäseniä Kiertokapulan osakaskunnista. Jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Paperinkeräyksestä huolehtii Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy. Ylitäysistä astioista voi ilmoittaa nettilomakkeilla joko Ringin tai Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy:n sivuilla.

 
Lisätietoja kunnallisesta jätehuollosta:

Järvenpään kaupunki / Seutulantalon palvelupiste: 09 2719 2880

Sähköinen palaute: Kaupungin asiakaspalautekanava