A

Kestävän kehitys Järvenpäässä

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta

Järvenpään kaupunki on sitoutunut resurssiviisaustavoitteisiin (ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta vuoteen 2050 mennessä) sekä pyrkii hiilineutraaliksi 2035. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaupunkikehityksessä laaditaan Resurssiviisas Järvenpää -tiekarttaa. Tiekartan avulla konkretisoidaan ja aikataulutetaan kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita ja toimenpiteitä. Valmistuessaan Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta tulee korvaamaan voimassa olevan Järkevä-ohjelman. Työn yhteydessä kehitetään Järvenpään kaupungin ympäristöjärjestelmän kokonaisuutta. Työn aikataulu linkittyy kaupunkistrategian valmisteluun.

Järvenpääläiset tekevät resurssiviisaita arjen valintoja

Marraskuussa 2018 toteutetussa asukaskyselyssä kaupunkilaisilta kysyttiin, miten Järvenpäästä tehdään resurssiviisas ja entistä ympäristöystävällisempi kaupunki. Kyselyssä selvitettiin, mitä asukkaat pitävät tärkeimpänä kaupungin ympäristötyössä, sekä miten kaupunki voisi kannustaa asukkaitaan kestäviin valintoihin. Kysely oli avoinna 1.-18.11.2018. Kyselyyn oli mahdollista vastata MunJäke-sovelluksessa, netissä osoitteessa www.munjake.fi tai paperilomakkeella Järvenpään kirjastossa sekä Seutulantalon palvelupisteessä. Vastaajia oli yhteensä 283, iältään alle 15-vuotiaasta yli 75-vuotiaaseen.

Yli 80 % vastaajista tekee resurssiviisaita valintoja arjessaan. Ympäristöystävällisyys nähdään tärkeäksi osaksi kaupungin imagoa ja toimintaa, ja ympäristönäkökulmaa tulisi entisestään vahvistaa. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat mm. Tuusulanjärven tilan parantaminen ja asukkaiden kannustaminen kestävien valintojen lisäämiseksi omassa arjessaan. Panostuksia toivottiin pyöräilyolosuhteiden, joukkoliikenteen ja kierrätysmahdollisuuksien parantamiseen. Kestävän kehitystä tulisi edistää myös julkisissa hankinnoissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan valmistelussa ja kaupungin ympäristötyön kehittämisessä.

Asukaskyselyn tulokset (pdf)

Kyselystä tehtiin juttu myös MunJäke -sovelluksen toteuttaneen Future Dialog Oy:n blogiin. Jutun voit lukea osoitteessa https://www.futuredialog.fi/post/resurssiviisas-jarvenpaa

Nykytilakatsaus Järvenpään ympäristötyöhön

Selvitys tarkastelee Järvenpään kaupungin ympäristötyön nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia. Nykytilatarkastelun ohella raporttiin on koottu taustatietoa ympäristötyöstä ja ilmastonmuutoksesta sekä kuntien mahdollisuuksista kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi. Työn tarkoituksena on tarjota taustatietoa kaupungin ympäristötyön kehittämiselle ja uusien kestävän kehityksen tavoitteiden asettamiselle Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan muodossa.

Järvenpään ympäristötyön nykytilakatsaus 2018 (pdf)

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Eira Linko, eira.linko(a)jarvenpaa.fi


Järkevä - kestävän kehityksen palkinto

Järkevä-palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin Järvenpäässä tapahtuvaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Palkinto jaetaan vuosittain ja se myönnetään yhden tai useamman Järkevä-ohjelman mukaisen tavoitteen edistämisestä. Järkevä-palkinnon myöntämisessä pidetään lisäksi etuna sitä, että

  • toiminta on esimerkillistä, muut voivat seurata esimerkkiä tai muutoin osallistua toimintaan
  • toiminnassa ovat mukana ainakin jollain tavoin kaikki palkittavaan yhteisöön kuuluvat
  • toiminta on pitkäkestoista ja jatkuu myös tulevaisuudessa
  • toiminnalla on laaja vaikuttavuus

Palkinnon saajana voi olla yksittäishenkilö, ryhmä, yhdistys tai järvenpääläinen yritys. Saajia voi olla useita, mikäli he ovat toteuttaneet yhdessä palkittavan teon tai toiminnan. Palkinnoksi luovutetaan Järkevä-kunniakirja. Järkevä-palkinnon myöntämisestä päättää kaupunkikehityslautakunta.

  • Katso Järkevä-palkinnon vuosien varrella voittaneet tahot tältä sivulta.

Pikku-Järkevä

Pikku-Järkevä -palkinto lanseerattiin vuonna 2018. Se on kestävän kehityksen palkinto, joka on kohdistettu nimenomaan lapsille tai lapsiryhmille. Pikku-Järkevällä halutaan huomioida omatoimisia arkipäivän tekoja. Palkinnon myöntää kaupunkikehityksen ympäristötiimi.Vuoden 2017 Järkevä-palkinto Vaatelainaamo Vaatepuu Oy:lle

Järvenpään kaupunkikehityslautakunta on myöntänyt vuoden 2017 Järkevä-palkinnon Vaatelainaamo Vaatepuu Oy:lle, joka toteuttaa kestävää kehitystä tarjoamalla mahdollisuuden vaihtelevaan arki- ja juhlapukautumiseen. Vaatepuu avaa jäsenilleen yhteisöllisen vaatekaapin, josta voi lainata vaatteen tilaisuuteen kuin tilaisuuteen tarvitsematta kuitenkaan ostaa asua itselleen.

Vuosittain jaettava tunnustus on järjestyksessään viidestoista.