A

Lepola III

Lepola III net

Lepola III asemakaava-alue käsittää entisen Järvenpään maatalousnormaalikoulun alueen, jonne suunnitellaan täydennysrakentamista asumiselle sekä alueen toimintoja täydentäville palveluille. Alue kuuluu kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Arvokkaat rakennukset pihamiljöineen sekä laajat peltoalueet osoitetaan kaavassa suojeltaviksi.

Yhteyshenkilö: Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus: 220009

 

0_LAINVOIMAINEN

Kaava saanut lainvoiman 27.11.2013.

 HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lepola III asemakaavan 10.6.2013 § 58.

Asemakaavakartta
Asemakaavan selostus
Rakentamistapaohjeet
Tonttikorkokartta
Havainnekuvat

 EHDOTUSVAIHE

Kaavaehdotus  ja valmisteluaineisto ovat olleet nähtävänä 2.4.-2.5.2013.

Valmisteluaineisto:

Kaavaselostus
Rakennustapaohjeet
Tonttikorkokartta
Havainnekuvat

Lepola III kaavaehdotukseen liittyvät kunnallistekniset suunnitelmat täältä

 VALMISTELUVAIHE 

Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto ovat olleet nähtävänä 16.2.-19.3.2012.

Valmisteluaineisto:

Havainnekuvakooste
Liikenneverkko
Maankäyttöluonnos
Yleissuunnitelma

Matalousnormaalikoulun rakennushistoriallinen selvitys:

220009_ Lepola3_RHS 1-11 kansi-johd knsi ja johdanto (1,8Mt)

220009_ Lepola3_RHS 12-20 maatalousnormaalikoun alue (7,4 Mt)

220009_ Lepola3_RHS 21-40 maatalousnormaalikoulu hanke ja rakentaminen (3,1Mt)

220009_ Lepola3_RHS 41-91 rakennuskortit (3,4Mt)

220009_ Lepola3_RHS 92-120 maisema, yhteenveto ja lähteet (7,4Mt)

Rakennuskohtainen rakennushistoriallinen selvitys:

Maatalousnormaalikoulu (2,7Mt)

Rehtorin talo (1,8Mt)

Yliopettajan talo (2,1Mt)

Karjanhoitokoulu (2,5Mt)

Lehtorin talo (1,8Mt)

liite, Päärakennuksen ja karjanhoitokoulun reliefit (675 kt)

ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Asemakaava on kuulutettu vireille 14.12.2011