A

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on tuoda apua arkeen niin että ihminen toimintakyvyn rajoituksistaan huolimatta löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestään niin työssä, opiskelussa, vapaa-ajalla tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapeutti rohkaisee olemaan oman elämänsä aktiivinen toimija. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisuja arjen haasteisiin.

Toimintaterapiakäyntimaksu on 11,40€

Esimerkkejä aikuisten palveluista:

  • toimintakyvyn arvioiminen
  • apuvälinetarpeen arvioiminen
  • asunnonmuutostyötarpeen arvioiminen (katso myös vammaisten palvelut)
  • asioimiseen ja kotielämään liittyvien toimintojen arvioiminen
  • eri toimintavalmiuksien harjoittaminen (esim. hienomotoriikka, muisti, hahmottaminen)
  • toimitakokonaisuuksien hallinnan edistäminen esim. itsestä huolehtimisen, kotihoidon, harrastusten, asioinnin
  • ohjaus ja neuvonta

Toimintaterapiaan voit varata ajan puhelimesta 040 315 3279 muun muassa päivittäisten toimintojen pienapuvälineiden tarpeen arviointiin.

Lasten toimintaterapia -palvelut.