A

Talvikunnossapito

Kävely- ja pyöräteiden kunnossapitoluokat

Kevytliikenneväylien eli yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapidossa on kolme luokkaa:

  • Luokka A: Laatukäytävät muodostavat päävaltimot kaupungin eri osiin. Ne ovat asuinalueille vieviä pääväyliä, läpikulkureittejä sekä asemalle ja muihin keskustan tärkeisiin kohteisiin suuntautuvia väyliä.
  • Luokka B: katujen varsilla oleva kevytliikenneväylät ja kaupungin kunnossapitovastuuseen kuuluvat jalkakäytävät.
  • Luokka C: erilliset kevytliikenneväylät, jotka eivät ole ruuhka-ajan liikenteen
 kannalta merkittäviä.

Katujen kunnossapitoluokat

Kadun kunnossapito muodostuu kolmesta luokasta seuraavasti:

  • Luokka I:    Pääkadut, bussiliikenteen kadut, kauttakulkuliikenne
  • Luokka II:   Kokoojakadut
  • Luokka III:  Asuntokadut

Lisäksi talvikunnossapidossa huomioidaan erikseen erityiset tarpeet, kuten vilkkaat liittymät,
 mäessä olevat valo-ohjatut liittymät, jyrkät mäet, pysäkit ja vaarallisiksi todetut kohdat.

Auraus

Auraus tehdään seuraavassa järjestyksessä:

  • Kun lunta on satanut 2 cm, aloitetaan auraus A-luokan kevytliikenneväylistä. Toimenpideaika on neljä tuntia.
  • Kun lunta on satanut 4 cm, aloitetaan B-luokan kevytliikenneväylien ja katujen luokan I auraus. Auraus pyritään saamaan valmiiksi ennen liikenteen ruuhkaa (klo 7:00 ja 16:00).
  • Tämän jälkeen aurataan kunnossapitoluokan II kadut ja sitten
  • kunnossapitoluokan III kadut ja C-luokan kevytväylät.

A-luokan laatukäytävät kartta

Katujen aurauksen on valmistuttava 18 tunnin sisällä työn aloituksesta. Yleiset alueet (parkkialueet)
 aurataan lumipyryä seuraavan vuorokauden aamuun klo 7:00 mennessä.

Liukkaudentorjunta

Liukkaudentorjunta aloitetaan, kun säätilassa tapahtuva muutos aiheuttaa liukkautta. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean väylän jäätyminen
 ja joissain tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjuntaa tehdään pääosin hiekoittamalla. Hiekoitukseen käytetään sepeliä, jonka 
raekoko on 3-6 mm.