A

Mihin kouluun?

KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN

Järvenpäässä on kattava kouluverkko, jossa koulupaikka toteutuu lähikouluperiaatteen ja huoltajien toivomusten mukaisesti. Kouluilla ei ole kiinteitä oppilaaksiottoalueita. Järvenpään perusopetuksen koulupaikka määräytyy lapsen asuinosoitteen perusteella lasten ja nuorten lautakunnan päättämien oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti. Huoltajilla on kuitenkin mahdollisuus hakea lapselleen ns. toissijaista koulupaikkaa. Koulupaikka muussa kuin lähikoulussa myönnetään, jos ko. koululla on vapaita oppilaspaikkoja.

Järvenpään kaupungin perusopetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteet

PERUSOPETUKSEN ALUEMALLI

Järvenpään perusopetuksen koulut muodostavat kolme aluetta;

  • Järvenpään Yhteiskoulun alueen koulut: Juhola, Järvenpään Yhteiskoulu, Kinnari (sis. Oinaskadun yksikkö), Kyrölä
  • Kartanon alueen koulut: Harjula(sis. Vihtakadun yksikkö), Kartano, Mankala
  • Koivusaaren alueen koulut: Anttila, Haarajoki, Koivusaari, Saunakallio

Kullakin alueella on yksi yhtenäiskoulu tai luokka-asteiden 7.-9. opetusta järjestävä koulu sekä 3 luokka-asteiden 1.-6. opetusta järjestävää koulua. Juholan koulu on kaikkien alueiden yhteinen erityiskoulu.

Koulut tekevät keskenään yhteistyötä yhtenäisen perusopetuksen toteuttamiseksi omalla alueellaan. Myös oppilashuolto ja oppilaan tarvitsema opetuksen erityinen tuki sekä yhteistyö esiopetuksen ja vapaa-aikapalvelujen kanssa on järjestetty toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään kuntien välisellä sopimuksella Sipoon ruotsinkielisissä kouluissa.

Järvenpäässä omaa äidinkieltä opetetaan lv. 2019-20 seuraavissa kielissä:

  • arabia: Kartanon koulu
  • thai: Kartanon koulu
  • venäjä: Kartanon, Mankalan, Harjulan ja Saunakallion koulu sekä JYK
  • viro: Kartanon, Koivusaaren, Mankalan, Saunakallion, Anttilan ja Kinnarin koulu sekä JYK:n ja Kyrölän yhteinen ryhmä JYK:ssä
  • saksa: Järvenpään kirjasto 4.3.2020 kello 16.30-18.10 alkaen joka toinen keskiviikko (lisätietoja Jaana Palviainen, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi)