A

Tavoitteena Ihanan vihreetä

Viheralueohjelma kuvaJärvenpäähän on laadittu kaupungin viheralueiden kehittämistä koskeva pitkän aikavälin toimintasuunnitelma Ihanan Vihreetä -viheralueohjelma 2009 - 2017.

Viheralueohjelman laadinnassa lähtökohtana on ollut Järvenpään kaupunkistrategia 2010 - 2020 ja sen määrittelemät arvot sekä kaupungin yleiskaava 2020.

Ohjelmassa tavoitellaan yhteistyössä suunniteltua ja luontoarvoja korostavaa kaupunkia, jonka viheralueverkosto on osa viihtyisää kaupunkirakennetta.

Ohjelma antaa ohjeellisia lähtökohtia eri toimijoille vihersuunnittelussa sekä yleissuunnittelutasolla että rakennus- ja korjaussuunnitelmien laatimisessa. Ohjelma määrittelee viheralueita koskevat yleiset kehittämistavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamista varten. Ohjelman tavoitteita ovat viheralueiden määrän säilyttäminen, laadun kehittäminen ja käyttäjien tarpeiden mukaisten viherpalvelujen turvaaminen sekä viheralueiden elinkaarivaiheiden saaminen tasapainoon suhteessa toisiinsa ja sijaintiin kaupunkirakenteessa.