A

Palvelusetelilaskuri

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Voitte alla olevalla laskurilla laskea palvelusetelinne arvon. Laskelma perustuu antamiinne tietoihin ja tarkempi palvelusetelin arvo lasketaan teille kaupungin toimesta tuloselvityksenne perusteella.

Laskurissa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa kertoo teille palvelusetelinne arvon.  Toisessa osassa laskuri näyttää palvelusta koituvan omavastuuosuuden.

Voitte halutessanne tarkentaa laskurin hintoja Hyväksytyt palvelusetelituottajat -sivulla annettujen tietojen mukaisesti.