A

Tietoa potilasturvallisuudesta

Potilaan opas

Potilasturvallisuus on terveydenhuollon laadun keskeisimpiä asioita.  Vastuu potilasturvallisuudesta kuuluu henkilökunnalle, mutta potilas ja hänen läheisensä pystyvät osaltaan vaikuttamaan siihen.

Potilaan opas auttaa potilasta

THL on tehnyt potilaille ja heidän läheisilleen tarkoitetun potilasturvallisuuden oppaan internetiin. Oppaan tarkoituksena on rohkaista potilasta vaikuttamaan omaan hoitoonsa ja auttaa potilasta ja hänen läheistään potilasturvallisuuden parantamiseen.

Oppaan suunnittelussa ovat alusta alkaen olleet mukana potilasjärjestöt ja potilaat. He ovat itse olleet miettimässä, mitkä ovat tärkeimpiä asioita, jotka potilaan tulee tietää ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen.

Mikäli potilaalla itsellään ei ole tietokonetta käytettävissään, omainen, läheinen tai hoitohenkilöstö voi tulostaa vaihtoehtoisesta PDF-tiedostoversiosta koulutuksen hänelle.

Potilaan oppaaseen

10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon

1. Riittävät tiedot. Sinua hoitavilla henkilöillä tulee olla riittävät tiedot oireistasi ja sairauksistasi sekä ajantasaiset yhteystietosi. Ilmoita, jos niissä on tapahtunut muutoksia.

2.Henkilöllisyyden varmistaminen. Muistuta rohkeasti, jos henkilökunta unohtaa kysyä henkilötietojasi mennessäsi esimerkiksi tutkimuksiin, antaessaan sinulle lääkkeitä tai käsitellessään tutkimustuloksiasi.

3.Muistiinpanot. Kirjoita muistiin, mitä haluat kertoa tai kysyä. Pyydä hoitohenkilökunnalta tietoa kirjallisesti muistisi tueksi.

4.Kysy rohkeasti.  Kysy hoitovaihtoehdoista ja siitä, miten hoitosi etenee. Kysy myös lääkkeistä ja niiden haittavaikutuksista. Varmista ymmärsitkö asiat oikein.

5. Lääkitys. On tärkeää, että hoitopaikassa ja apteekissa lääkityslistasi on ajan tasalla. Voit pyytää tarkistusta. Omin päin ei pidä muuttaa lääkitystä.

6. Ohjeiden noudattaminen. Noudata saamiasi hoito-ohjeita. Kerro, jos se tuottaa sinulle vaikeuksia.

7. Osallistuminen. Osallistu oman hoitosi suunnitteluun ja päätöksentekoon. Anna palautetta saamastasi hoidosta.

8. Kivut. Kerro, jos sinulla on kipuja, missä ja miten ne tuntuvat?Omaisen tai läheisen läsnäolo Läheinen tai omainen voi halutessasi osallistua hoitoosi.Jos jokin mietityttää Jos jokin asia mietityttää, ota asia heti puheeksi. Voit myös jälkikäteen olla yhteydessä sinua hoitavaan tahoon.

9. Omaisen tai läheisen läsnäolo. Läheinen tai omainen voi halutessasi osallistua hoitoosi.

10. Jos jokin mietityttää. Jos jokin asia mietityttää, ota asia heti puheeksi. Voit myös jälkikäteen olla yhteydessä sinua hoitavaan tahoon.

Lähde: THL, potilasturvallisuus