A

Kotihoito

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Palvelutarpeen arviointi toimii lähtökohtana kotihoidon palveluihin ohjautumiselle.

Kotona asumisen tuen palveluohjaajat arvioivat kotihoidon palveluiden tarvetta yhteistyössä asiakkaan sekä hänen läheistensä kanssa. Kotihoidon palvelut kohdentuvat asiakkaille, joilla on säännöllinen hoidon ja tuen tarve päivittäisissä toimissa selviytymisessä. Päivittäisiä toimia ovat mm. pukeutuminen, riisuutuminen, peseytyminen, wc-toimet, lääkehoito sekä henkilökohtaiseen hoitoon liittyvät toimet.

Kotihoidon tavoitteena on asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen moniammatillisen, oikea-aikaisen ja laadukkaan hoitotyön kautta asiakkaan voimavaroja vahvistaen. Sen tehtävänä on mahdollistaa hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissa sairauksien tai toimintakyvyn heikentyessä. Kotihoito on tarvittaessa ympärivuorokautista ja se toteutetaan moniammatillisen työtiimin yhteistyöllä, johon kuuluvat kotihoidon lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti ja palveluohjaaja. Kotihoidon sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan avun ja tuentarpeen mukaan. Kaikille asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma moniammatillisessa tiimissä. Palvelu- ja hoitosuunnitelman laadinnasta, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa jokaiselle asiakkaalle nimetty vastuuhoitaja.

Mikäli koette tarvitsevanne kotihoidon palveluja, ottakaa yhteyttä Seniorineuvontaan
p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta.jarvenpaa@keusote.fi
Seniorineuvonta vastaa  kotona asumisen tueksi tehtävän palvelutarpeen arvioinnin käynnistämisestä ja palveluihin ohjaamisesta.

Viranomaiset voivat olla asiakasasioissa yhteydessä aina suoraan kotona asumisen tuen palveluohjaukseen sairaalasta kotiutuvien asiakkaiden kohdalla tarvittavien kotihoidon palveluiden käynnistämiseksi.
Kotihoidon asiakkuudessa jo olevien asiakkaiden kohdalla kotiuttavat tahot voivat ottaa yhteyttä asiakkaan omaan kotihoidon tiimiin.

 

Tilapäisen kotihoidon tarve

 

kotihoito 012pien