A

Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestäminen

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus kahteen tai kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Vapaapäivien määrä määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella siten, että alimmassa, minimitason hoitopalkkioluokassa vapaaoikeus on 2 vuorokautta kuukaudessa ja muissa hoitopalkkioluokissa 3 vuorokautta kuukaudessa. 

Vaihtoehdot vapaiden aikaisen hoidon järjestämiseen

Hoidettavan hoito voidaan järjestää omaishoitajan vapaiden aikana eri tavoin. Vapaiden aikaisen hoidon järjestämisestä päätetään asiakasta ja omaista kuullen ja heidän kokonaistilanteensa huomioiden. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole yksipuolista oikeutta päättää vapaiden aikaisen hoidon järjestämistapaa tai -paikkaa.

Omaishoitajan vapaiden aikaisen hoidon järjestämisessä ja hoitovaihtoehtojen kartoittamisessa teitä auttavat omaishoidon palveluohjaajat. 

Hoito asumispalveluyksikössä

Ikääntyneiden lyhytaikaishoitoa tarjoaa lyhytaikaishoidon yksikkö Jampankiven palvelupihassa. Lisätietoa Vaahterakodin lyhytaikaishoidosta löydätte täältä.

Alle 65-vuotiaille lyhtyaikaishoitoa hankitaan puitesopimuksen piirissä olevista asumispalveluyksiköistä ja Eteva-kuntayhtymältä. 

Hoito perhehoidossa

Perhehoito sopii hoitovaihtoehdoksi lapsille ja nuorille, joilla ei pääsääntöisesti ole toistuvaa yöaikaista hoidon tarvetta. Perhehoito toteutuu Eteva kuntayhtymän järjestämänä.
Ikääntyneiden perhehoidon mahdollisuuksia voi tiedustella omaishoidon palveluohjaajilta.

Hoito kotona

Omaishoidettavan on mahdollista saada hoitajan vapaiden aikana hoitoa omaan kotiinsa, jos omaishoitoperheen lähipiiristä löytyy sijaishoitajaksi soveltuva henkilö. Sijaishoitajalta edellytetään samanlaisia valmiuksia kuin omaishoitajaltakin ja sijaishoitajan tulee olla henkilö, jonka hoidettava hyväksyy tähän tehtävään. Sijaishoidosta tehdään toimeksiantosopimus kuntayhtymän kanssa. Sijaishoitajalle maksetaan verollista ja eläketurvaan oikeuttavaa palkkiota 71,35€ päivässä (v.2019). Sijaishoitaja on omaishoitajan tapaan tapaturmavakuutuksen piirissä hoitotehtävää toteuttaessaan.

Omaishoitoperhe voi halutessaan järjestää hoidon kotona myös palvelusetelin turvin. Palvelusetelillä omaishoitaja voi hankkia hoiva- ja hoitoapua yksityisiltä hoivapalveluntuottajilta. Palvelusetelin arvo on 120€ / vapaavuorokausi.

Omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon asiakasmaksu 1.1.2019 alkaen on 11,40€ / vrk.
Kotona järjestettävän omaishoidon vapaan ajalta ei peritä asiakasmaksua.