A

Harjulan päiväkodin ja koulun valmistelu alkaa

19.03.2019

Kaupunginhallitus hyväksyi 18.3.2019 Harjulan uuden päiväkoti- ja kouluhankkeen rakentamisen tavoitteet, lähtökohdat ja koon. Harjulan kouluun kuuluvan Vihtakadun yksiköstä tehdään erillispäätös huhti–toukokuussa.

Harjulan koulu on todettu huonokuntoiseksi ja opetus koulussa lakkaa kesällä 2019. Purettavan rakennuksen tilalle suunniteltu uusi koulu ja vanhaan saneerattavaan kivikouluun suunniteltu päiväkoti otetaan käyttöön syksyllä 2021. Samalla luovutaan elinkaarensa päähän tulevasta Loutin päiväkodista.

Kolmesta toteutusvaihtoehdosta jatkosuunnittelun perustaksi valittiin tilamitoitukseltaan tehokas 3-sarjainen alakoulu, jonka alustava kustannusarvio on noin 16,5 milj. euroa.

– Lopullinen hankintapäätös budjetteineen täsmentyy suunnittelun myötä ja tuodaan päätöksentekoon huhti–toukokuussa, toteaa kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen.

Alustavassa suunnittelussa on selvitetty Harjulan päiväkodin ja koulun toteuttamista siirreltävänä moduulivaihtoehtona. Vaihtoehdosta kuitenkin luovuttiin pysyvän tarpeen ja elinkaarikustannusten vuoksi. Harjulan koulun alueen kaavamuutosta valmistellaan samaan aikaan uuden koulun ja päiväkodin suunnittelun kanssa.

Harjulasta yli 450 lapsen koulu koko alueen oppilaille

Harjulan uusi koulu vastaa koko alueen lähivuosikymmenien esiopetuksen ja alakoulun tarpeisiin. Rakennukseen voidaan alkuvuosina sijoittaa myös muuta varhaiskasvatusta. Päiväkotilapset käyttävät etenkin koulun ruoka- ja liikuntasaleja. Uudet tilat tarjoavat lapsille erinomaisen ympäristön, jossa yksilölliset tarpeet huomioidaan.

Harjulan vanhan kivikoulun rakennus suojellaan asemakaavalla ja siitä saneerataan neljän ryhmän päiväkoti. Päiväkodin alustava kustannusarvio on 5 miljoonaa euroa.

Vihtakadun tulevaisuudesta päätetään kevään aikana

Harjulan koulun Vihtakadun yksikössä ei ole havaittu välittömiä korjaustarpeita, mutta se täytyy peruskorjata arviolta 2020-luvun lopulla. Kiinteistöön ei ole tarkoitus tehdä merkittäviä investointeja, mutta nykyisessä toimintaympäristössä voidaan lähivuosina järjestää opetus- ja varhaiskasvatustoimintaa. Vihtakadun yksikössä on tällä hetkellä päiväkodin lisäksi esiopetuksen ja 1–5.-luokkien oppilaita.

Harjulan uuden koulun rakentamisen aikana Vihtakatu toimii nykyisen Harjulan koulun alimpien luokkien väistötilana. Alakerrassa jatkaa päiväkoti. Kiinteistöön syksyn 2021 jälkeen jäävästä opetustoiminnasta päätetään kevään aikana.

Vanhempien, oppilaiden ja koulun henkilöstön näkemykset vaikuttavat

Vuoden alussa vanhemmille ja oppilaille sekä koulun henkilöstölle on jo järjestetty useita työpajoja. Hankkeessa tehdään myös ennakkovaikutusten arviointia.

Alueen päiväkotien lasten ja koulun oppilaiden vanhemmille järjestetään 19.–24.3. Tenavanetin ja Helmi-palvelun kautta kysely. Kyselyssä kartoitetaan näkemyksiä alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämispaikoista syksystä 2021 alkaen.

Toivomme huoltajien vastaavaan laajasti avoinna olevaan kyselyyn. Tulokset esitellään seuraavassa yleisötilaisuudessa, Kaavainfossa 27.3.2019.

Lisätietoja: palvelualuejohtaja Marju Taurula, puh. 040 315 2270

 

Takaisin