A

Järvenpäässä vaihtuu korkeusjärjestelmä 1.1.2016

17.12.2015

Järvenpään kaupunki ottaa vuoden 2016 alusta käyttöön uuden N2000-korkeusjärjestelmän. Uusi järjestelmä korvaa aiemmin käytössä olleen N60-järjestelmän.

1.1.2016 alkaen suurin osa paikkatietoaineistoista toimitetaan uudessa korkeusjärjestelmässä. Jo aloitetut työt suoritetaan pääsääntöisesti loppuun vanhassa N60-järjestelmässä. Uuden N2000-järjestelmän korkeudet ovat 25,2 cm vanhaa järjestelmää suuremmat.

Uuden korkeusjärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa niiden sidosryhmien toimintaa, jotka vaihtavat korkeustietoja Järvenpään kaupungin kanssa.

Suunnittelu, rakentaminen ja mittaukset

Korkeusjärjestelmävaihdoksen jälkeen on kiinnitettävä erityistä huomiota käytettyihin korkeuslukemiin. Hankkeiden eri vaiheissa tulee selvittää käytetty korkeusjärjestelmä ja varmistaa työhän liittyvien korkeusasemien olevan samassa järjestelmässä.

Käyttöönoton 1.1.2016 jälkeen kaupungin toimittamissa kantakartta-aineistossa esitettävät korkeustiedot ovat N2000-järjestelmässä.  Aikaisemmin tulostetuissa karttaotteissa ja sähköisissä aineistoissa on käytetty N60-korkeusjärjestelmää.

Vaikutukset rakennuslupahakemuksiin ja rakentamiseen

Rakennuslupa-asiakirjoista on selvästi ilmettävä käytetty korkeusjärjestelmä.

Rakennuskohteet rakennetaan ja suunnitellaan loppukatselmukseen saakka käyttäen rakennusluvan myöntämisen aikaista korkeusjärjestelmää. Järjestelmän vaihtuminen ei vaikuta jo myönnettyihin rakennuslupiin tai hyväksyttyihin suunnitelmiin.

1.1.2016 jälkeen vireille tuleviin rakennuslupahakemuksiin liitettävien suunnitelmien ja piirustusten on oltava N2000-korkeusjärjestelmässä ja jo aiemmin käyttöön otetussa ETRS-GK25-tasokoordinaatistossa.

Rakennuksen suunnittelijan on otettava huomioon, että lähtöaineistona voi olla eri korkeusjärjestelmien mukaista korkeustietoa.

Lisätietoja: kartastoinsinööri Tuomo Markkanen, tuomo.markkanen@jarvenpaa.fi, puh. 040 315 2444.

Takaisin