A

Leikki, vuorovaikutus ja lähiympäristö korostuivat varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyssä

11.12.2019

Leikki, vuorovaikutus ja lähiympäristön hyödyntäminen toteutuvat hyvin varhaiskasvatuksessa. Huoltajat olivat sitä mieltä, että leikki on olennainen osa lapsen varhaiskasvatuspäivää ja päiväkotien toiminnassa hyödynnetään hyvin lähiympäristöä.

Kasvokkain kohtaamista kasvattajan ja vanhemman välillä pidettiin erittäin tärkeänä tapana saada tietoa lapsen päiväkotipäivästä. Suurin osa vanhemmista haluaa vaihtaa kuulumisia lapsen päiväistä tuodessaan tai hakiessaan lastaan päiväkodista. Myös Tenavanettiä pidettiin toimivana viestintäkanavana kasvattajan ja vanhemman välillä.

Enemmistö vastaajista oli tyytyväisiä saamaansa varhaiskasvatuspaikkaan ja saivat paikan toivotussa aikataulussa. Tietoa Järvenpään varhaiskasvatuspaikoista saatiin useimmiten Järvenpään verkkosivuilta.

Suurin osa vastanneista koki, että heitä kuunnellaan lasta koskevissa asioissa ja heidän näkemyksiin suhtaudutaan avoimesti. Toisaalta kaivattiin kuitenkin enemmän mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

– Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa hänelle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma, jolla tuetaan lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Suunnitelmassa otetaan huomioon myös lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Oli ilahduttavaa huomata, että vanhemmat olivat tyytyväisiä lapsensa varhaiskasvatussuunnitelmaan toteutumiseen, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin Järvenpään varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmille marraskuussa. Kyselyyn vastasi yli 600 huoltajaa. Kyselyn tuloksia käsitellään yksiköissä henkilöstön kanssa ja niitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Takaisin