A

Luontotyyppiselvitys paljasti Järvenpään arvokkaimmat luontokohteet

29.03.2016

Järvenpäästä on löydetty useita uusia arvokkaita luontotyyppikohteita, joista osa on myös mahdollisia uusia luonnonsuojelualueita. Mittavassa selvitystyössä tarkastettiin myös vanhoja, aiemmin tunnistettuja kohteita. Luontotyyppiselvitys täydentää jo olemassa olevia Järvenpään luontotietoja ja antaa hyvät edellytykset huomioida arvokkaat luontotyypit ja kohteet kaavoituksessa sekä alueiden hoidossa.

Selvitysalueena oli koko Järvenpään kaupungin alue pois lukien rakennetut alueet, pellot, yksityiset pihat sekä aiemmin selvitetyt alueet. Luontotyyppiselvityksessä on paikannettu mm. luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit, metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, vesilain mukaiset suojeltavat kohteet, maakunnallisesti arvokkaat luontotyypit, METSO-kohteet sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet.

Selvitys osoittaa, että Järvenpäässä on runsaasti monipuolista luontoa. Luontokohteita arvokkaiksi rajattiin peräti 136 aluetta ja lisäksi paikannettiin 148 huomionarvoisten kasvilajien esiintymää, kookasta puuyksilöä tai muuta huomionarvoista pistemäistä kohdetta. Luonnonsuojelulain mukaisesti osa kookkaista puista ja puuryhmistä voidaan rauhoittaa luonnonmuistomerkkeinä.

Luontokohteet luokiteltiin arvoluokkiin mm. niiden luonnonsuojelullisen arvon perusteella. Kohteista kaksi, Lemmenlaakson luonnonsuojelu- ja Natura-alueeseen kuuluva lehtoalue sekä Tuusulanjärven länsirannan Natura-alueeseen kuuluva luhtakokonaisuus, on jo suojeltu. Kohteista kahdeksan suositellaan selvityksen mukaan kaavoitettavan suojelualueiksi. Näitä arvokkaimpia kohteita ovat mm. Tuusulanjärven itärannan tervaleppäkorvet, Isonkydön purolaakson lehtoalue ja Vanhankylänniemen perinneympäristökokonaisuus.

Järvenpään luontotyyppiselvitys tehtiin 17.6.–24.9.2015 välisenä aikana Järvenpään kaupungin toimeksiannosta. Selvityksen toteutti Faunatica Oy. Selvitys tehtiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Raportti löytyy kokonaisuudessaan www.jarvenpaa.fi/luontotyyppiselvitys.

Lisätietoja:

Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila, Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys,
p. 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Tutkimussuunnittelija Elina Manninen, Faunatica Oy, p. 050-5384777 elina.manninen@faunatica.fi

Vs. ympäristösuunnittelija Terhi Wermundsen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, p. 040- 314 4729 terhi.wermundsen@tuusula.fi

 

Takaisin