A

Huomioitavaa koulujen alkaessa 13.8.2018!

09.08.2018

Kaupunkitekniikka rakentaa Järvenpäässä kesän ja syksyn 2018 aikana laajalla alueella kunnallistekniikkaa. Monin paikoin on käynnissä pitkäkestoisia infrahankkeita.

Kartat löytyy tiedotteen lopusta linkkeinä.

Koululaisten koulureittejä suunniteltaessa ja muussa koulujen alkamiseen liittyvässä viestinnässä on  hyvä huomioida oheiseen karttaan merkityt infran työmaiden sijainnit.  Koululaisia ja opiskelijoita on syytä opastaa, että kaivinkoneiden ja kuorma‐autojen läheisyydessä  liikuttaessa ja koneiden ohi kuljettaessa on tärkeää varmistaa, että koneen kuljettaja on myös havainnut liikkujan.

Urakoitsijoiden ja työmailla liikkuvien yhteistyökumppaneiden on tarkistettava mm työmaiden aitaamisessa ja tilapäisissä liikennejärjestelyissä turvallinen liikkuminen työmaiden läheisyydessä ja,  ettei työmaille eksy tai siellä liiku muita kuin työmaan toimintaan liittyviä henkilöitä.  Erityisesti työkoneiden läheisyydessä ja niitä liikuteltaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja  huolellisuutta.

Erityisesti seuraavat infrahankkeet sijoittuvat koulujen läheisyyteen

Juholan koulu/  Helsingintien ja Rantakadun kiertoliittymä, valmistuu 30.11.2018  Juholan pesäpallokentän rakentaminen, valmistuu 1.6.2019

Kartanon koulu/   Välskärinkatu välillä Kaskitie – Pajalantie, valmistuu 16.11.2018, Kaskitien ja Välskärinkadun liittymä  valmistuu 6.8.2018  Pajalantie välillä Kaskitie – Pajalantien alikulku, valmistuu 31.12.2018  Kartanon puistoraitit, valmistuu 31.8.2018

Kinnarin koulu/ Kinnarin koulun alueen katurakentaminen, valmistuu 31.10.2018,   Koulukujan ja Pallokentänkujan risteysalueella on väliaikaiset suojatiejärjestelyt ja  Koulukujalla välillä Pallokentänkuja‐Metsolantie on järjestetty läpikulkuliikenne 6.8.2018 alkaen.

Kristillinen koulu/Lepola 3 alueen keskiosan katurakentaminen, valmistuu 17.8.2018  Kaikki koulun liikennöintiin liittyvät lähikadut ja kulkureitit ovat valmiina 13.8.2018.

Kyrölän koulu/ Neilikkakadun alueen katurakentaminen, valmistuu 30.11.2018

Lisätietoja

Kaarina Laine,  kaupunkitekniikan johtaja,  p 040‐315 2044 kaarina.laine@jarvenpaa.fi

LIITTEET   

Infran rakentamis- ja päällystyskohteet 2018

Helsingintien ja Rantakadun kiertoliittymä

Juholanmäen pesäpallokenttä, työmaan aluesuunnitelma ja työaikainen liikenteenohjaus

Välskärinkatu välillä Kaskitie-Pajalantie

Pajalantie välillä Kaskitie-Pajalantien alikulkukäytävä

Liikenteenohjaussuunnitelma (Kinnarin koulun alue)

Lepola 3 alueen keskiosa, liikennejärjestelyt (13.8.2018 alkaen)

 

 

Takaisin