A

Aikuisten perus- ja digitaalisia taitoja vahvistetaan Keski-Uudellamaalla

14.05.2019

Digitaidottomuus voi jättää syrjään aikakaudella, jolloin kaikki pankkiasioinnista virastokäynteihin hoidetaan digitaalisesti.

Järvenpäässä puututaan pulmaan Hae mut! - ja Digistä mua! -hankkeissa, joissa vahvistetaan aikuisten perus- ja digitaalisia taitoja. Tarkoitus on löytää kaikkein heikoimmassa asemassa olevat avun tarvitsijat ja rakentaa kansalaisneuvonnalle paikallinen, kuntarajat ylittävä yhteistyöverkosto.

Järvenpään ja Keravan Opistojen sekä Tuusulan ja Jokelan kansalaisopistojen yhteisen hankkeen kohderyhmiä ovat mm. ihmiset, joilla on heikko pohjakoulutus, työttömät, maahanmuuttajat, eläkeläiset, seniorit ja oppimisvaikeuksia kokevat.

Oma suunnitelma perustaitojen vahvistamiseen

– Haluamme tarjota maksutonta digiohjausta heikoimmassa asemassa oleville sekä rakentaa ohjauksen ja neuvonnan verkostoa kolmen kunnan alueelle. Asiakkaita haetaan etsivän työn menetelmin yhdessä Ohjaamojen ja seurakunnan kanssa, kertoo hankepäällikkö Heidi Vesa.

Hae mut! -hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle 30-vuotiaat nuoret, jotka ovat keskeyttäneet ammattiopinnot tai ovat muutoin pudonneet koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.

– Perustaitojen opettamisella tarkoitetaan muun muassa luki- ja kirjoitustaitojen sekä viranomaispalveluissa asioinnin tukemista. Muun muassa vaikeudet luki- ja kirjoitustaidossa voivat vaikuttaa merkittävästi viranomaisasiointiin. Meillä on vielä paljon tekemistä, jotta opimme tunnistamaan ja testaamaan oppimisen pulmia luki- ja kirjoitustaidoissa.

Asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma perustaitojen vahvistamiseksi. Opastus järjestetään yksilö- tai pienryhmävalmennuksena asiakkaalle luontevissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi kotona, harrastuspaikassa tai työpajalla.

Digistä mua! – pop up -tapahtumia toukokuussa

Digistä mua! keskittyy sellaisten aikuisten, jotka eivät ole vielä niin vahvasti kiinnittyneitä digiajan välineisiin, digitaitojen vahvistamiseen. Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia viedä digiohjausta koteihin yhteistyössä kotisairaanhoidon/kotipalvelun kanssa.

– Järvenpäässä on tuore, alueellinen alueellista digiverkosto, jonka toimintaa haluamme tukea. Lisäksi järjestämme avoimia, pop up -tyyppisiä oppimis- ja koulutustapahtumia kuntalaisille luonnollisissa ympäristöissä, esimerkiksi kirjastoissa ja kauppakeskuksissa.

Tervetuloa ensimmäiseen Hae mut! Digistä mua! – pop up -tapahtumaan Järvenpään Prisma-keskukselle 14.–16.5 klo 10–14 välisenä aikana. Keudan datanomiopiskelijat tarjoavat ohjausta ja neuvontaa älypuhelimiin ja tabletteihin liittyvissä pulmissa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Kansalaisen digitaidot

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Heidi Vesa, puh. 040 315 3033, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi 

Takaisin