Kolmannen sektorin kesätyöllistämistuki

Heinäkuun aikana tulleita hakemuksia käsitellään 28.7.2021 alkaen.

Järvenpään kaupunki myöntää kesätyöllistämistukea kolmannelle sektorille (yhdistykset, liitot ja säätiöt) nuorten 15-18 vuotiaiden järvenpääläisten kesätyöllistymisen tukemiseksi.

Tukea voi hakea 15.2 alkaen ja 31.8 klo 23.59 saakka. Tukea myönnetään määrärahojen puitteissa. Mikäli haluat käyttää myöhempää hakumahdollisuutta, olethan yhteydessä osaamis- ja työllisyyspalvelujen toimistosihteeriin: agnieszka.mozejko-vuollet@jarvenpaa.fi , puh. 040 315 3980.

Aikataulussa huomioitavaa, että kuntalaisten tiedoksisaantiaika on 7 päivää ja sen jälkeen päätöksen muutoksenhakuaika on 14 päivää. Lisäksi tämän jälkeen maksatukseen on varattava 14 päivää. Eli aikaa kuluu vähintään yhteensä 5 viikkoa päätöksen hyväksymisestä maksatukseen.

 Järvenpään kaupunki myöntää kesätyöllistämistukea kolmannelle sektorille (yhdistykset, liitot ja säätiöt) nuorten 15 – 18 vuotiaiden järvenpääläisten kesätyöllistymisen tukemiseksi.

Myöntämisen periaatteet: 

1. Jotta yhdistyksen on mahdollista saada nuoren palkkaamiseen tukea, tulee nuoren olla 15 – 18 vuotias järvenpääläinen ja työajan 30 tuntia viikossa. Tuki maksetaan yhden kuukauden työsuhteista.

2. Työllistämisen tulee tapahtua kesä – elokuun aikana. Peruskoulunsa päättävät nuoret voivat aloittaa työsuhteensa aina vasta peruskoulun (oppivelvollisuuden) päättymisen jälkeen.

3. Nuoren palkkaava työnantaja päättää palkan suuruudesta. Kaupungin tukea maksetaan todellisten palkkauskustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 1 007,01 €/kk. Tuen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa selvitys sovellettavan TESin mukaisesta palkasta.

4. Yhdistysten tulee toimittaa kopio kirjallisesta työsopimuksesta työsuhteen alettua Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalveluille sekä kopio palkkatodistuksesta työsuhteen päätyttyä.

5. Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut seuraa myönnettyjen tukien ja työllistettyjen nuorien toteumaa. Mikäli kesätyöllistäminen ei toteudu kuten tukea on myönnetty, Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut perii liikaa maksetut tuet jälkikäteen takaisin.

Jaa juttu: