Kolmannen sektorin kesätyöllistämistuki

Järvenpään kaupunki myöntää kesätyöllistämistukea kolmannelle sektorille (yhdistykset, liitot ja säätiöt) nuorten 14–19-vuotiaiden järvenpääläisten kesätyöllistymisen tukemiseksi. Hyvinvointilautakunta on 15.12.2021 päättänyt kaupungin 3. sektorille suunnatun kesätyöllistämistuen ikärajan asettamisesta 14–19 ikävuoteen. 

Tukea voi hakea 1.2.2022 alkaen ja 31.8.2022 klo 23.59 saakka. Tukea myönnetään määrärahojen puitteissa. Mikäli haluat käyttää myöhempää hakumahdollisuutta, olethan yhteydessä osaamis- ja työllisyyspalvelujen toimistosihteeriin: agnieszka.mozejko-vuollet@jarvenpaa.fi , puh. 040 315 3980. 

Aikataulussa on huomioitava, että aikaa kuluu vähintään yhteensä 5 viikkoa päätöksen hyväksymisestä maksatukseen. Tämä johtuu siitä, että tämän viranhaltijapäätöksen tiedoksisaantiaika on 7 päivää ja sen jälkeen päätöksen muutoksenhakuaika on 14 päivää. Lisäksi tämän jälkeen maksatukseen on varattava 14 päivää.  

Kaupunki on kiinnostunut nuorten kesätyökokemuksista ja sen vuoksi toivotaan kaikilta nuorilta palautteen kesätyön toteutumisesta. Työnantajille lähetetään linkki palautekyselyyn toimitettavaksi nuorelle kesätyön päättyessä.  

Myöntämisen periaatteet: 

1. Jotta kolmannen sektorin toimijan (yhdistykset, liitot ja säätiöt) on mahdollista saada nuoren palkkaamiseen tukea, tulee nuoren olla 14–19-vuotias järvenpääläinen ja työajan 30 tuntia viikossa. Tuki maksetaan yhden kuukauden työsuhteista. 

2. Työllistämisen tulee tapahtua kesä – elokuun aikana. Oppivelvollisuuttaan suorittamassa oleva 14–18 v. nuori ei voi aloittaa kesätyösuhdettaan peruskoulun tai muun oppilaitoksen lukuvuoden ollessa käynnissä. Vuonna 2022 nuori voi aloittaa työsuhteensa aikaisintaan 5.6.2022 ja työsuhteen tulee päättyä viimeistään 9.8.2022 mennessä. Tämä koskee v. 2005 ja sen jälkeen syntyneitä nuoria, jotka ovat suorittamassa oppivelvollisuuttaan joko peruskoulussa tai oppivelvollisena II asteen oppilaitoksessa. 

14-vuotiaan nuoren kyseessä ollen, on työnantajan noudatettava lakia nuorista työntekijöistä. Työnantajan on myös nuoren työntekijän palkatessaan huomioitava STM:n asetus nuorille vaarallisiksi katsotuista työtehtävistä. Erityisesti huomioitavaa on, että alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.

3. Nuori voi aloittaa työsuhteen sinä kalenterivuonna, kun hän on vielä 14-vuotias ja täyttää 15-vuotta saman kalenterivuoden aikana. Nuori voi aloittaa kesätyösuhteensa myös sen kalenterivuoden aikana, kun hän on korkeintaan 19-vuotias, mutta ei täytä vielä 20 vuotta saman kalenterivuoden aikana. 

4. Nuoren palkkaava työnantaja päättää palkan suuruudesta. Kaupungin tukea maksetaan todellisten palkkauskustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 1 007,01 €/kk. Tuen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa selvitys sovellettavan TESin mukaisesta palkasta. 

5. Työnantajan tulee toimittaa kopio kirjallisesta anonymisoidusta työsopimuksesta työsuhteen alettua Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalveluille. Anonymisoidusta työsopimuksesta on kaikki tunnisteellinen henkilötieto (mm. allekirjoitus) piilotettu (esim. peitetty mustalla tussilla). Työsopimuksessa tulee näkyä VAIN nuoren syntymävuosi, osoitetiedoista postinumeroalue, jolla nuori asuu, työsuhteen suunniteltu toteutumisaika ja suunnitellut työtehtävät.  

6.  Työnantajan tulee toimittaa kopio anonymisoidusta palkkatodistuksesta työsuhteen päättyessä. Palkkatodistuksesta tulee näkyä VAIN nuoren syntymävuosi, osoitetiedoista postinumeroalue, jolla nuori asuu, työsuhteen toteutumisaika ja maksettu palkka. 

7. Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut seuraa myönnettyjen tukien ja työllistettyjen nuorien toteumaa. Mikäli kesätyöllistäminen ei toteudu kuten tukea on myönnetty, Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut perii liikaa maksetut tuet jälkikäteen takaisin. 

Kolmannen sektorin kesätyöllistämistukihakemus

Jaa juttu: