Työllistämisen lisätuki Järppi

Rekrytointi mielessä? Työllistämisen lisätukea Järppiä voit hakea palkattavasta työntekijästä jo 6 kuukauden työttömyyden jälkeen. Kaupungin tukea maksetaan enintään 8 kuukautta/työsuhde.

Vaihtoehto 1

  • järvenpääläinen henkilö on ollut vähintään 6 kk työttömänä työnhakijana TE-toimiston rekisterissä.
  • mikäli työnantaja ei saa TE-toimiston palkkatukea työllistettävästä henkilöstä, hän voi hakea kuitenkin Järppi-tukea. Todistus kielteisestä TE -toimiston palkkatukipäätöksestä on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana.
  • Järppi-tukea voidaan myöntää enintään 500 €/ täysi työssäolokuukausi.
  • työnhakijan on todistettava työttömyytensä kesto. Todistuksen voi tulostaa TE-toimiston Oma-asioinnin kautta. Todistus on toimitettava Järppituki-hakemuksen liitteenä viimeistään 30 päivää työsuhteen alkamisen jälkeen.

Vaihtoehto 2

  • Järvenpääläinen henkilö on ollut vähintään 6 kk työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja hänellä on mahdollisuus TE-toimiston palkkatukeen.
  • Työnantaja voi hakea lisäksi myös Järppi-tukea enintään 300 €/ täysi työssäolokuukausi. Järppiä voidaan myöntää samalle ajanjaksolle kuin TE-toimiston palkkatukea, kuitenkin enintään 8 kuukauden ajalle.
  • Päätös myönnetystä TE-toimiston palkkatuesta on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana.
  • Työnhakijan on todistettava työttömyytensä kesto. Todistuksen voi tulostaa TE-toimiston Oma-asioinnin kautta. Todistus on toimitettava liitteenä hakemukseen viimeistään 30 päivää työsuhteen alkamisen jälkeen.

Huomioitavaa ennen työsuhteen aloittamista ja Järpin hakemista

Kaupungin oman linjauksen mukaan kaupunki huomioi Järppi-tukea myönnettäessä myös muiden tahojen myöntämät tuet, eikä lisätukea myönnetä, mikäli kokonaispalkkauskustannuksista korvataan jo jonkun muun tahon toimesta vähintään 50 %. Ennen kaupungin lisätuen myöntämistä työnantajan ja työnhakijan tulee selvittää, onko hänen palkkaamiseensa mahdollista saada työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) myöntämää palkkatukea.

Työnhakijan on oltava yhteydessä palkkatuen mahdollisuudesta hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua TE -toimistoon. Työnantajan kannattaa lähettää palkkatukihakemus TE-toimistoon vähintään 1 kuukausi ennen työsuhteen alkua, koska päätös palkkatuesta tulee saada aina ennen työsuhteen aloittamista. TE -toimiston asiantuntija neuvoo tarvittaessa työnantajaa palkkatuen hakemisessa.

Mistä löytää Järpillä työllistettävä työntekijä?

  • Ilmoita työpaikka tiedoksi Osaamis- ja työllisyyspalvelujen Vaikuttamoon. Uravalmentajat auttavat tehtävään soveltuvan järvenpääläisen työnhakijan löytymisessä. Ota yhteyttä Vaikuttamoon.
  • Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto voi myös ilmoittaa soveltuville työnhakijaehdokkaille avoinna olevasta työtehtävästä. Ota yhteyttä Pertti Keskianttila puh. 0295 040 320, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi
Jaa juttu: