Työllistämisen lisätuki Järppi

Rekrytointi mielessä? Työllistämisen lisätukea Järppiä voit hakea palkattavasta työntekijästä jo 6 kuukauden työttömyyden jälkeen. Kaupungin tukea maksetaan enintään 8 kuukautta/työsuhde.

Kenelle?

Järppi-tukea voidaan myöntää vähintään 6kk työttömän TE-toimiston rekisterissä olevan järvenpääläisen työllistämiseen.

Kuka voi hakea?

Järppi-tukea voi hakea Suomessa rekisteröitynyt työnantaja sekä myös kotitalous.

Paljonko tukea voi saada?

Mikäli työttömällä on mahdollisuus TE-toimiston palkkatukeen, työnantaja voi hakea lisäksi myös Järppi-tukea enintään 300 €/ täysi työssäolokuukausi. Järppiä voidaan myöntää samalle ajanjaksolle kuin TE-toimiston palkkatukea, kuitenkin enintään 8 kuukauden ajalle. 

Mikäli työnantaja ei saa TE-toimiston palkkatukea työllistettävästä henkilöstä, hän voi hakea kuitenkin Järppi-tukea. Todistus kielteisestä TE-toimiston anonymisoidusta palkkatukipäätöksestä on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana. Tässä tapauksessa Järppi-tukea voidaan myöntää enintään 500 €/ täysi työssäolokuukausi. 

HUOM. Kaupungin oman linjauksen mukaan kaupunki huomioi Järppi-tukea myönnettäessä myös muiden tahojen myöntämät tuet, eikä lisätukea myönnetä, mikäli kokonaispalkkauskustannuksista korvataan jo jonkun muun tahon toimesta vähintään 50 %. 

Järppi-tuen vaihtoehtoja ja hakeminen

Ennen kaupungin lisätuen myöntämistä työnantajan ja työnhakijan tulee selvittää, onko työntekijän palkkaamiseen mahdollista saada Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) myöntämää palkkatukea.

Työnhakijan on oltava yhteydessä palkkatuen mahdollisuudesta hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua TE-toimistoon. Työnantajan kannattaa lähettää palkkatukihakemus TE-toimistoon vähintään 1 kuukausi ennen työsuhteen alkua, koska päätös palkkatuesta tulee saada aina ennen työsuhteen aloittamista. TE-toimiston asiantuntija neuvoo tarvittaessa työnantajaa palkkatuen hakemisessa. 

Järppi-tuen myöntämisen esimerkkejä: 

Vaihtoehto 1

  • Järvenpääläinen henkilö on ollut vähintään 6 kk työttömänä työnhakijana TE-toimiston rekisterissä. 
  • mikäli työnantaja ei saa TE-toimiston palkkatukea työllistettävästä henkilöstä, hän voi hakea kuitenkin Järppi-tukea. Todistus anonymisoidusta kielteisestä TE-toimiston palkkatukipäätöksestä on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana. 
  • Järppi-tukea voidaan myöntää enintään 500 €/ täysi työssäolokuukausi. 

Vaihtoehto 2

  • Järvenpääläinen henkilö on ollut vähintään 6 kk työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja hänellä on mahdollisuus TE-toimiston palkkatukeen. 
  • Työnantaja voi hakea lisäksi myös Järppi-tukea enintään 300 €/ täysi työssäolokuukausi. Järppiä voidaan myöntää samalle ajanjaksolle kuin TE-toimiston palkkatukea, kuitenkin enintään 8 kuukauden ajalle. 
  • Päätös anonymisoidusta myönnetystä TE-toimiston palkkatuesta on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana. 

Ohjeet Järppi-tuen hakemiseksi

Jaa juttu: