Työllistämisen lisätuki Järppi

Rekrytointi mielessä? Työllistämisen lisätukea Järppiä voit hakea palkattavasta työntekijästä jo 6 kuukauden työttömyyden jälkeen. Kaupungin tukea maksetaan enintään 8 kuukautta/työsuhde.

Vaihtoehto 1

  • järvenpääläinen henkilö on ollut vähintään 6 kk työttömänä työnhakijana TE-toimiston rekisterissä.
  • mikäli työnantaja ei saa TE-toimiston palkkatukea työllistettävästä henkilöstä, hän voi hakea kuitenkin Järppi-tukea. Todistus kielteisestä TE -toimiston palkkatukipäätöksestä on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana.
  • Järppi-tukea voidaan myöntää enintään 500 €/ täysi työssäolokuukausi.
  • työnhakijan on todistettava työttömyytensä kesto. Todistuksen voi tulostaa TE-toimiston Oma-asioinnin kautta. Todistus on toimitettava Järppituki-hakemuksen liitteenä viimeistään 30 päivää työsuhteen alkamisen jälkeen.

Vaihtoehto 2

  • Järvenpääläinen henkilö on ollut vähintään 6 kk työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja hänellä on mahdollisuus TE-toimiston palkkatukeen.
  • Työnantaja voi hakea lisäksi myös Järppi-tukea enintään 300 €/ täysi työssäolokuukausi. Järppiä voidaan myöntää samalle ajanjaksolle kuin TE-toimiston palkkatukea, kuitenkin enintään 8 kuukauden ajalle.
  • Päätös myönnetystä TE-toimiston palkkatuesta on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana.
  • Työnhakijan on todistettava työttömyytensä kesto. Todistuksen voi tulostaa TE-toimiston Oma-asioinnin kautta. Todistus on toimitettava liitteenä hakemukseen viimeistään 30 päivää työsuhteen alkamisen jälkeen.

Huomioitavaa ennen työsuhteen aloittamista ja Järpin hakemista

Ennen lisätuen myöntämistä työnhakijan tulee selvittää, onko hänen palkkaamiseensa mahdollista saada työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) myöntämää palkkatukea. TE-toimiston myöntämä palkkatuki vaikuttaa kaupungilta saatavan Järppi-tuen määrään.

Työnhakijan on oltava yhteydessä palkkatuen mahdollisuudesta hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua TE -toimistoon. Työnantajan kannattaa lähettää palkkatukihakemus TE-toimistoon vähintään 1 kuukausi ennen työsuhteen alkua, koska päätös palkkatuesta tulee saada aina ennen työsuhteen aloittamista. TE -toimiston asiantuntija neuvoo tarvittaessa työnantajaa palkkatuen hakemisessa.

Mistä löytää Järpillä työllistettävä työntekijä?

  • Ilmoita työpaikka tiedoksi Osaamis- ja työllisyyspalvelujen Vaikuttamoon. Uravalmentajat auttavat tehtävään soveltuvan järvenpääläisen työnhakijan löytymisessä. Ota yhteyttä Vaikuttamoon.
  • Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto voi myös ilmoittaa soveltuville työnhakijaehdokkaille avoinna olevasta työtehtävästä. Ota yhteyttä Pertti Keskianttila puh. 0295 040 320, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi
Jaa juttu: