Työllistämisen lisätuki Järppi

Heinäkuun aikana tulleita hakemuksia käsitellään 28.7.2021 alkaen.

Rekrytointi mielessä? Työllistämisen lisätukea Järppiä voit hakea palkattavasta työntekijästä jo 6 kuukauden työttömyyden jälkeen. Kaupungin tukea maksetaan enintään 8 kuukautta/työsuhde.

Kenelle?

Järppi-tukea voidaan myöntää vähintään 6kk työttömän TE-toimiston rekisterissä olevan järvenpääläisen työllistämiseen.

Kuka voi hakea?

Järppi-tukea voi hakea Suomessa rekisteröitynyt työnantaja sekä myös kotitalous.

Paljonko tukea voi saada?

Mikäli työttömällä on mahdollisuus TE-toimiston palkkatukeen, työnantaja voi hakea lisäksi myös Järppi-tukea enintään 300 €/ täysi työssäolokuukausi. Järppiä voidaan myöntää samalle ajanjaksolle kuin TE-toimiston palkkatukea, kuitenkin enintään 8 kuukauden ajalle.

Mikäli työnantaja ei saa TE-toimiston palkkatukea työllistettävästä henkilöstä, hän voi hakea kuitenkin Järppi-tukea. Todistus kielteisestä TE-toimiston palkkatukipäätöksestä on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana. Tässä tapauksessa Järppi-tukea voidaan myöntää enintään 500 €/ täysi työssäolokuukausi.

HUOM. Kaupungin oman linjauksen mukaan kaupunki huomioi Järppi-tukea myönnettäessä myös muiden tahojen myöntämät tuet, eikä lisätukea myönnetä, mikäli kokonaispalkkauskustannuksista korvataan jo jonkun muun tahon toimesta vähintään 50 %.

Järppi-tuen vaihtoehtoja ja hakeminen

Kaupungin oman linjauksen mukaan kaupunki huomioi Järppi-tukea myönnettäessä myös muiden tahojen myöntämät tuet, eikä lisätukea myönnetä, mikäli kokonaispalkkauskustannuksista korvataan jo jonkun muun tahon toimesta vähintään 50 %. Ennen kaupungin lisätuen myöntämistä työnantajan ja työnhakijan tulee selvittää, onko hänen palkkaamiseensa mahdollista saada työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) myöntämää palkkatukea.

Työnhakijan on oltava yhteydessä palkkatuen mahdollisuudesta hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua TE-toimistoon. Työnantajan kannattaa lähettää palkkatukihakemus TE-toimistoon vähintään 1 kuukausi ennen työsuhteen alkua, koska päätös palkkatuesta tulee saada aina ennen työsuhteen aloittamista. TE-toimiston asiantuntija neuvoo tarvittaessa työnantajaa palkkatuen hakemisessa.

Vaihtoehto 1

  • järvenpääläinen henkilö on ollut vähintään 6 kk työttömänä työnhakijana TE-toimiston rekisterissä.
  • mikäli työnantaja ei saa TE-toimiston palkkatukea työllistettävästä henkilöstä, hän voi hakea kuitenkin Järppi-tukea. Todistus kielteisestä TE -toimiston palkkatukipäätöksestä on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana.
  • Järppi-tukea voidaan myöntää enintään 500 €/ täysi työssäolokuukausi.
  • työnhakijan on todistettava työttömyytensä kesto. Todistuksen voi tulostaa TE-toimiston Oma-asioinnin kautta. Todistus on toimitettava Järppituki-hakemuksen liitteenä viimeistään 30 päivää työsuhteen alkamisen jälkeen.

Vaihtoehto 2

  • Järvenpääläinen henkilö on ollut vähintään 6 kk työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja hänellä on mahdollisuus TE-toimiston palkkatukeen.
  • Työnantaja voi hakea lisäksi myös Järppi-tukea enintään 300 €/ täysi työssäolokuukausi. Järppiä voidaan myöntää samalle ajanjaksolle kuin TE-toimiston palkkatukea, kuitenkin enintään 8 kuukauden ajalle.
  • Päätös myönnetystä TE-toimiston palkkatuesta on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana.
  • Työnhakijan on todistettava työttömyytensä kesto. Todistuksen voi tulostaa TE-toimiston Oma-asioinnin kautta. Todistus on toimitettava liitteenä hakemukseen viimeistään 30 päivää työsuhteen alkamisen jälkeen.

Ohjeet Järppi-tuen hakemiseksi

Jaa juttu: