Haarajoen patohankkeen ohjausryhmän kokous 25.3.2020

06.04.2020

Haarajoen patohankkeen ohjausryhmä on aloittanut toimintansa ja pitänyt ensimmäisen kokouksensa keskiviikkona 25.3.2020. Yhdeksän hengen ohjausryhmä koostuu sopimusosapuolten edustajista. Vallitsevasta tilanteesta huolimatta suurin osa ohjausryhmästä pystyi kokoontumaan etäyhteyksien välityksellä, ja hanketta voidaan edistää suunnitellusti. Kokouksessa sovittiin ohjausryhmän kokoonpanosta, tunnistettiin keskeiset sidosryhmät sekä sovittiin viestintäsuunnitelmasta. Kokouksen keskeisimpänä sisältönä käytiin läpi suunnittelutyön lähtökohdat.

Kokouksessa päätettiin tehdä jokaisesta muistiosta lyhyt tiivistelmä hankkeen nettisivuille, jotta kaikki sidosryhmät pysyvät ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Tietyille sidosryhmille, kuten museoviranomaiselle, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, vesiensuojeluyhdistyksille ja naapurikunnille lähetetään jokaisesta kokouksesta tiivistelmä automaattisesti, jotta heillä on mahdollisuus antaa kommenttinsa jokaisessa suunnittelun vaiheessa.

Tiedottamisessa päätettiin keskittyä käyttämään hankkeelle perustettuja nettisivuja, joille päivitetään ajankohtaisia asioita ja tarvittaessa suunnitelmia, karttoja ja muuta asiaa. Järvenpään kaupunki on päävastuullinen tiedottaja. Tiedottamisen sisältö sovitaan aina ohjausryhmän kesken, joten kukin ryhmän osapuoli voi myös tiedottaa omissa kanavissaan itsenäisesti.

Kokouksen pääasiallinen tavoite oli käynnistää hankkeen suunnitteluvaihe. Keskustelussa käytiin läpi erityisesti suunnittelussa huomioitavia luontoarvoja ja niiden kartoittamista, onhan pato aivan Lemmenlaakson kupeessa. Tavoitteena on saada suunnitelma- ja hakemusdokumentit valmiiksi syksyyn mennessä, minkä jälkeen jätetään vesilupahakemus Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI).

Vesilupahakemuksen käsittely kuulemisineen voi kestää noin vuoden, joten tämänhetkinen arvio on, että padolle päästään töihin kesäkaudella 2022. Työt on tarkoitus saada valmiiksi saman kesän aikana. Tämän vuoden aikana kesäkaudella 2020 padolla ja lähiympäristössä tehdään selvitys- ja mittaustöitä tarpeen mukaan.

Jaa juttu: