Patohankkeen suunnitteluryhmän kokous – tiivistelmä

23.08.2020

Patohankkeen suunnitteluryhmä kokoontui 6.8.

Kokouksessa käytiin läpi alueen luontoarvoja ja rakentamisen käytännön seikkoja, jotka on syytä huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Paikalle rakennetaan työn ajaksi väliaikainen pato, jotta yläjuoksun vedenpinta ei laske liikaa. Padon purun ja kunnostushankkeen käytännön töiden kestoksi arvioitiin 3 kk.

Aiheesta järjestetään yleisötilaisuus ke 16.9. Seutulantalolla. Tilaisuuteen otetaan pieni määrä osallistujia paikalle, mutta mahdollistetaan seuraaminen myös etäyhteyksien avulla.

Jaa juttu: