A

Demokratiahankkeessa toimitaan politiikan näyttämöllä

01.09.2020

Päätöksentekoon eläytyminen on demokratiakasvatusta 

Järvenpään demokratiahanke on osa Sitran Kansanvallan peruskorjausta.

Järvenpään kaupunki on yksi kaupunki Suomen itsenäisyyden ajan juhlarahaston Sitran rahoittamassa kokonaisuudessa, jossa rohkein kokeilun edistetään demokratiaa ja osallisuutta. Kokeilu siirrettiin koronapandemian alta syksyyn 2020 ja hanke kestää maaliskuun 2021 loppuun.

kuva_kädet_d-kirjain

Järvenpään demokratiahankkeessa eläydytään kuntapäättäjän roolin ja luodaan maahanmuuttajataustaisten kaupunkilaisten kanssa uusia toimintatapoja vaikuttamiseen. Keskeinen tapahtuma on 16.9. pidettävä valtuustosimulaatio, joka myös lähetetään verkkolähetyksenä kaupungin Facebookissa ja YouTubessa.

Mukaan kokeilijoita on innostettu infotilaisuuksissa. Kotoutumisen eri vaiheessa olevat ihmiset ovat olleet innostuneita ja moni on kiinnostunut yhteisten asioiden käsittelystä. Epäröity on muun muassa omien taitojen ja tietojen riittämistä päättäjänä.

Sivullisesta osalliseksi 16.9. valtuustosimulaatiossa

16.9. valtuustosimulaatioon onkin osallistumassa kotoutumisen eri vaiheissa olevia ihmisiä monesta eri kansallisuudesta ja myös hyvä määrä kaupunginvaltuutettuja. Kokoussimulaattorin vetäjänä nähdään valtuustossa puhetta normaalistikin johtava Eemeli Peltonen. Lisäksi kokousta selittää ja osallistujia viihdyttää Jokeri-hahmo, jota esittää Ville Mustonen. Ennen kokousta päätettävää asiaa käsitellään iltakoulussa, jossa arvioimme päätöksenteon vaikutuksia ja puntaroimme päätösasiaa eri näkökulmista. Iltakoulu pidetään 9.9. klo 17 Järvenpää-talolla.

Vielä ehdit mukaan! Infotilaisuus pidetään 2.9. klo 17 Järvenpää-talolla osoitteessa Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää. Tapaamme Järvenpää-talon aulassa infotiskin luona. Voit ilmoittautua mukaan suoraan myös alla mainituille henkilöille.

MILLOIN?

Valtuustosimulaatioita järjestetään kaksi. Ensimmäinen on 16.9.2020 klo 17, ja toinen 18.11.2020 klo 17.
Ensimmäistä simulaatiota koskevat keskustelutilaisuudet ovat 9.9.2020 klo 17-21 ja 30.9.2020 klo 17-21.
Toista simulaatiota koskevat keskustelutilaisuudet ovat 11.11.2020 klo 17-21 ja 25.11.2020 klo 17-21.
Osallistujat saavat kokouspalkkion osallistumisesta.

Kaikki tilaisuudet järjestetään Järvenpää-talolla (Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää).

 

invitation-fall2020

Lyhyesti: Toimi politiikan näyttämöllä

Hanke kehittää edustuksellista demokratiaa.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kokemus vaikuttamisesta neuvotellen, ehdottaen ja äänestäen asiasta, joka Järvenpäässä on ajankohtaista.
Tarjoamme osallistujille politiikan näyttämön, jossa he voivat harjoitella valtuuston kokousta. Ytimessä on kaivautua päätöksentekoon eläytyen ja rooliakin ottaen. Paikalliset puolueet ja liikkeet kutsutaan kokeiluun ohjaamaan ryhmän toimintaa.
Tärkeä tavoite on lisätä ihmisten kykyä vaikuttaa demokraattisin keinoin. Hankkeeseen osallistuvien kohderyhmässä voi olla ihmisiä, joiden luottamus hallintoon on heikko, olematon tai kielteinen; lähtömaan poliittista päätöksentekoa ei välttämättä voi kuvata demokraattiseksi. Erityisesti silloin osalliseksi kasvaminen edellyttää kokemusta ilmaisun vapaudesta, kuulluksi tulemisesta ja luottamuksesta. 
Meillä on myös tarve edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja tukea heikommassa asemassa olevan osallistumista.


Ensisijaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat yhteistoiminnassa kotoisten puolueiden ja liikkeiden kanssa. Kotoutumistoiminnasta Järvenpäässä vastaa maahanmuuttajatoimisto Verso, jolla on vankka Tukea ja tekoja -verkosto kumppanina.
Lisätietoja

Osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen, p. 040 315 3737
Maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima, p. 040 315 2075
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin