A

Haarajoen vanhan padon purkamisesta yhteistyösopimus

19.12.2019

Järvenpään kaupunki, Uudenmaan ELY-keskus, WWF Suomi sekä Haarajoen padon alueen maanomistaja ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on purkaa Haarajoen myllyn vanha pato ja patosilta sekä kunnostaa koskialue kalojen lisääntymis- ja elinalueeksi. Padon purkamisella ja uudella pohjakynnyksellä mahdollistetaan kalannousu Keravanjoen latvaosiin.

- On hienoa, että saamme ympäristön kuntoon ja mahdollistamme samalla edelleen vihreän sähkön tuotannon, maan omistavaa perikuntaa edustava Erkki Uotila sanoo.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen käynnistetään hankkeen tarkempi suunnittelu ja tarvittavat lupaprosessit. Joella päästään töihin näillä näkymin kesällä 2021. Työt on tarkoitus saada valmiiksi saman vuoden aikana. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 200 000 euroa ja arvio tarkentuu suunnittelun aikana.

Keravanjoki kuuluu Vantaanjoen vesistöön, joka on Uudenmaan toiseksi suurin vesistö. Keravanjoki on kalastollisesti merkittävä vesistöalue, ja joella on tehty virtavesityötä vaelluskalojen lisääntymispaikkojen kunnostamiseksi. Haarajoen pato on viimeinen vaelluskalojen täydellinen nousueste Keravanjoella nyt, kun Kellokosken kalatie valmistui 2018 ja Tikkurilankosken pato purettiin kesällä 2019. Haarajoen padon purkaminen tulee avaamaan Keravanjoen latvat meriyhteyteen.

- Tämän kaltaisiin hankkeisiin liittyy monia tarpeita ja niiden yhteensovittaminen on tärkeää hankkeiden käynnistämiseksi. On hienoa, että yhteistyöllä on löydetty ratkaisut, joita voidaan viedä eteenpäin suunnitteluvaiheeseen, sanoo Harri Aulaskari Uudenmaan ELY-keskuksesta.

- Toivomme, että tämä projekti on kannustava esimerkki myös muille vastaaville kohteille, joissa ratkaisua on etsitty pitkään. Aikaisemmin mahdottomiltakin tuntuneisiin kohteisiin on nyt mahdollista löytää uusia ratkaisuja, ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen WWF:ltä sanoo.

Koskialue sijaitsee Lemmenlaakson luonnonsuojelualueen välittömässä läheisyydessä, mikä entisestään lisää virtavesiyhteyden merkitystä niin lajiston kuin virkistyskäytön kannalta.

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas myllyrakennus säilyy ennallaan ja pohjapatoratkaisussa turvataan edellytykset myös vesivoiman tuotannon jatkumiselle. Haarajoen mylly on ollut Järvenpään vanhin yritys. Myllyn koneistot ovat kunnossa, joten se on myös harvinainen ja historiallisesti arvokas vanhana teollisuusrakennuksena.

Hankkeelle tullaan avaamaan oma sivu kaupungin verkkosivuille. Sivulta sekä muista kaupungin tiedotuskanavista voi seurata hankkeen etenemistä.

- Olemme todella tyytyväisiä, että pitkään vireillä ollut projekti on saatu nyt tähän vaiheeseen. Tämä on yksi tärkeimmistä uuden strategian mukaisista ympäristötavoitteistamme, kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi sanoo.

Patotilaisuus2

Sopimuksesta tyytyväisinä Sampsa Vilhunen, Eira Linko, Olli Keto-Tokoi, Erkki Uotila, Jorma Uotila ja Harri Aulaskari.

Takaisin