A

Huomioi kaupunkitekniikan hankkeet koulujen läheisyydessä!

25.07.2019

Huomioitavaa koulujen alkaessa 12.8.2019!

Kaupunkitekniikka rakentaa Järvenpäässä kesän ja syksyn 2019 aikana laajalla alueella kunnallistekniikkaa. Monin paikoin on käynnissä pitkäkestoisia infrahankkeita.

Kartta löytyy tiedotteen lopusta linkkinä.

Koululaisten koulureittejä suunniteltaessa ja muussa koulujen alkamiseen liittyvässä viestinnässä on hyvä huomioida oheiseen karttaan merkityt infran työmaiden sijainnit.  Koululaisia ja opiskelijoita on syytä opastaa, että kaivinkoneiden ja kuorma‐autojen läheisyydessä liikuttaessa ja koneiden ohi kuljettaessa on tärkeää varmistaa, että ei liikuta liian lähellä koneita ja koneen kuljettaja on myös havainnut liikkujan.

Urakoitsijoiden ja työmailla liikkuvien yhteistyökumppaneiden on varmistettava liikennejärjestelyissä turvallinen liikkuminen työmaiden läheisyydessä ja, ettei työmaille eksy tai siellä liiku muita kuin työmaan toimintaan liittyviä henkilöitä.  Erityisesti työkoneiden työskennellessä kevyenliikenteen läheisyydessä ja myös niitä liikuteltaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Erityisesti seuraavat infrahankkeet sijoittuvat koulujen läheisyyteen

Kinnarin koulun alueen vaihe 2 katurakentaminen

Urakan työt sisältävät Puistotien ja Pallokentänkujan saneerauksen. Työt aiheuttavat häiriötä ajoneuvoliikenteelle sekä kevyelle liikenteelle. Työn aikana on käytössä väliaikaisia liikennejärjestelyjä.  Urakan valmistuminen on suunniteltu 9.8.2019. joten alueella on käynnissä enintään viimeistelytöitä.

Lepolan III viimeistelyt rakentaminen

Urakkaan kuuluu katujen Haravanvarsi, Harava, Aura, Karhi ja Akana pintarakenteiden rakentaminen, urakka valmistuu 31.8.2019.

Harjutien, Vuoritien ja Alankotien rakentaminen

Urakassa saneerataan kadut, vesihuolto sekä valaistus. Kohteen työt käynnistyvät heinäkuussa ja urakan suunniteltu valmistuminen on 31.10.2019. Tällä alueella kuljettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Wärtsilän teollisuusalueen kadut vaihe 1

Kohteessa rakennetaan katurakenteita, vesihuoltoa, valaistusta ja johtosiirtoja. Kohteeseen rakentuu hulevesialtaat ja ojastorakenteet. Rakennusurakan työt alkavat kesäkuussa ja urakan suunniteltu valmistuminen on 30.11.2019.

Lepolanväylän ja alikulkukäytävän rakentaminen

Kohteessa rakennetaan alikulkukäytävä, osa Lepolanväylää sekä vesihuoltotöitä. Työt alkavat heinäkuussa ja suunniteltu valmistuminen on 31.10.2019. Kohteen työt aiheuttavat paikallisia muutoksia kevyen liikenteen kulkureitteihin.

Pienet puistokohteet

Hanke sisältää pieniä viherrakentamis- sekä kivityökohteita eripuolella Järvenpäätä. Kohteet ovat Savikonpuisto, Hanhikkipuisto, Kaakkolanpuistot 2 kpl, Sibeliuksenväylän sisääntuloistutukset, Asemakadun istutukset ja Postikadun ja Vanhakyläntien liittymäalueen työt. Työkohteet aiheuttavat pienen häiriön kevyelle liikenteelle työkohteen läheisyydessä. Puistokohteiden on suunniteltu valmistuvan 15.10.2019 mennessä.

Rantapuiston pohjoisosan rakentaminen

Rantapuiston rakentaminen rajoittuu pääosin Kasinonlahden ympäristöön sekä lahden rantojen ruoppaukseen. Urakan suunniteltu valmistuminen on marraskuun 2019 loppuun mennessä.

Työmaan liikenne tapahtuu Kasinokujan päästä, jossa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Helsingintie ja Mannilantien johtosiirrot

Työ-alueena on Helsingintie välillä Rantakatu – Yhteiskouluntie sekä Mannilantie välillä Helsingintie – Sibeliuksenkatu. Hankkeessa uusitaan katu- sekä vesihuoltorakenteita. Työ aiheuttaa monessa paikoin poikkeavia liikennejärjestelyjä myös kevyenliikenteen osalta. Turvalliset kulkureitit ovat opastettuna työmaalla.

Hankkeen suunniteltu valmistuminen on elokuun 2019 loppuun mennessä.

Liljakadun sekä Ristikkikadun perusparannus

Kohteessa saneerataan kadun rakenteet sekä vesihuoltolinjat. Kadut pidetään paikoittain liikenteeltä katkaistuina työn etenemisen mukaisesti. Kiertotiet ovat opastettuina työmaalla.

Hankkeen arvioitu valmistuminen on marraskuun 2019 loppuun mennessä.

 

Kartta kohteista ja kouluista löytyy tiedotteen lopusta. Isompana kartan saa auki tästä linkistä:

/jarvenpaa/attachments/text_editor/21102.pdf?checksum=b0b5c68ffc1d995950e54bb02485b9ed&name=Rakentamiskohteet_2019

 

Lisätietoja

Janne Arponen, rakennuttajapäällikkö p. 040-3152867

janne.arponen@jarvenpaa.fi

Johan Nygård, projektipäällikkö p. 040-3153510

johan.nygard@jarvenpaa.fi

Kaupunkitekniikan hankkeet 2019

Takaisin