A

Järvenpää kysyy opetushenkilöstön näkemyksiä inklusiivisuudesta

17.05.2019

Järvenpäässä, kuten muissakin kunnissa, vahvistetaan parhaillaan perusopetuksen inklusiivisuutta.

Inklusiivisuus tarkoittaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on samanlainen mahdollisuus saada oppimisen tukea ja opiskella yhteisessä koulussa. Jokaisella oppilaalla on siten oikeus saada tarvitsemaansa oppimisen tukea ja ohjausta sekä hyvinvointia tukevia opiskeluhuollon palveluita omassa lähikoulussaan.

Inklusiivisuuden edistäminen perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja sitä toteutetaan jo suurimassa osassa Euroopan maista.

Opetushenkilöstön kokemukset ja jaksaminen tärkeitä

Inklusiivisuudesta käydään tällä hetkellä kriittistäkin keskustelua, vaikka inkluusion perusperiaatteita – tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria – pidetään kannatettavina arvoina.

Järvenpäässä lukuvuoden 2019–2020 alusta alkaen kaikki koulutulokkaat aloittavat omassa lähikoulussaan, lukuun ottamatta vaativinta erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, joiden opetus järjestetään Juholan luokissa tai kuntouttavissa omppuluokissa.

Tavoite on, että kaikissa Järvenpään kouluissa oppilaat saavat opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tarvitsemansa tuen, jota täydennetään opiskeluhuoltopalveluilla. Tärkeää on kuulla koulujen henkilöstön tähänastisia kokemuksia ja taata riittävät resurssit suuren muutoksen läpivientiin.

– Koulun arkeen tarvitaan sellaiset rakenteet ja toimintakulttuuri, jossa jokainen oppilas kohdataan ja hänelle luodaan oma oppimisen polku. Samalla perusopetuksen henkilöstön näkemykset, kokemukset ja ajatukset on tärkeää saada osaksi kaupunkitasoista oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämistä. sanoo oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö Tiina Erkkilä-Wahtera.

Koulujen henkilöstölle suunnatulla kyselyllä halutaan selvittää, mikä oppimisen tuessa toimii, mikä ei ja miten muutoksia voidaan helpottaa. Syksyllä 2019 keskustelua jatketaan ja pureudutaan kyselystä nousseisiin näkökohtiin. Kyselyyn voi vastata 7.6.2019 asti. Suljettu kyselylinkki lähetetään suoraan opetushenkilöstölle Helmi-järjestelmän kautta.

Kysely on sisällöltään sama kuin aiemmin MunJäke-sovelluksessa on ollut. Sovellus on osin vielä kehitysvaiheessa, eikä kohdennetun kyselyn tekeminen ole ollut mahdollista. Kaikille julkinen kysely suljettiin, koska siinä havaittiin mahdollisuus tulosten merkittävään muutteluun.

Järjestämme inkluusiota koskevia tilaisuuksia opetushenkilöstölle sekä oppilaiden huoltajille syksyllä 2019.


Lisätietoja

Tiina Erkkilä-Wahtera, oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö, puh. 040 315 2437, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin