A

Järvenpää luo hyvinvointia uusin voimin

14.10.2019

Kahden tulevan vuoden hyvinvointisuunnitelmaa tehtiin vaikuttamiselinten kanssa 8.10.2019. Kerro oma näkemyksesi MunJäkessä 30.10. mennessä.

Hyvinvointityö kaupungissa on toimintaa ennen ongelmia. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyi kuntayhtymä Keusoteksi vuoden 2019 alussa, Järvenpään ennaltaehkäisevä hyvinvointityö luo nahkansa tuottaakseen hyvää elämää ja toimivaa arkea. Hyvinvoinnin edistämisen toiminta on järjestäytynyt uudelleen. Nyt sen suunnittelu ja toteutus on poikkihallinnollisen tiimin tehtävä.

rintanapit_tunnetilart

Kaupungin hyvinvointipalveluiden tuki voi olla tarpeen monessa elämänvaiheessa.

Päättäjien ja johtajienkin mielestä tärkeintä kaupungissa

Hyvinvointisuunnitelma on yksi keskeisistä valmistelussa olevista asioista syksyllä 2019. Rinnakkain Järvenpään kaupungin suunnitelman kanssa Keusote valmistelee alueellista hyvinvointisuunnitelmaa. Näin varmistetaan niin sanotut rajapintatoiminnot. Esimerkkejä tällaisista rajapintapalveluista ovat mielenterveyspalvelut ja päihdetyö.

Suunnitelmatyö osallisti ensi vaiheessaan Järvenpään vaikuttamiselinten, eläkeläisneuvoston, nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston, jäseniä. Tavoitteena oli yhdessä pohtia, miten parannamme kuntalaisen hyvinvoinvointia vuosina 2020–2021.

Kerro oma näkemyksesi MunJäkessä

Hyvinvoinnin viisi otsikkoa: näistä hyvinvointi rakentuu

Suunnitelmapaperilla hyvinvointi on jaettu viideksi hyvinvoinnin rakennusaineeksi: terveys, yhteisöllisyys, turvallinen elinympäristö, elinikäinen oppiminen ja taloudellinen toimeentulo ovat tutkitusti hyvinvoinnin keskeiset rakennusainekset. Mikäli jokin elementeistä puuttuu tai tarjontaa ei ole, tai tarjonta ei tavoita kaupunkilaista, pahoinvoinnin riski lisääntyy.

Tiedottaminen, esteettömyys ja kohtauttaminen

Aivan ensimmäiseksi vaikuttamiselimet toivoivat suunnitelman sisältävän erityisesti tiedottamisen ajantasaisuuden ja kanavat – tarjontaa kaupungissa jo on, mutta se ei kohtaa kysyntää. Toisekseen esteettömyyden näkökulman tulee läpäistä palvelut ja toiminnan suunnittelun. Kaupungin toivottiin edistävän eri-ikäisten ihmisten kohtaamista tarjoamalla muun muassa yhteisötilaa ja tapahtumia.

– Henkinen hyvinvointi on sitä, että hyväksymme kaikki ihmiset sellaisinaan, oppilashuollon päällikkö Mari Asell tarkensi termiä henkinen inkluusio.

Näitä keskeisiä ehdotuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen piti tuttuina, mutta realistisina:

– Koulutus ja oppiminen korostui myös kaikissa ryhmissä. Lisäksi tänne nousi myös oikeastaan jo yksi toimintamalli: ikärajaton etsivä työ. Nythän kaupunki tekee etsivää nuorisotyötä, mutta etsivä työ voisi laajeta koskemaan muitakin kuin nuoria.

Konkreettisia asioita edistää hyvinvointia

Yhteissuunnittelun tuloksena saatiin konkreettisia esityksiä hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointia on vihreä ja tiivis elinympäristö, ja ympäristön suunnitteluosallisuus. Riittävää elintasoa takaisi muun muassa palvelumaksuttomuus tai harrastepassit pienituloisille sekä mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen tai kimppa-asumiseen. Digitalisaatio haastaa, ja vaikuttamiselimet kohdistivat elinikäisen oppimisen kärkeä muun muassa digisyrjäytymisen ehkäisyyn. Vammaisneuvosto totesi, että elinikäinen oppiminen ei toteudu vammaisilla: potentiaalia on, mutta monella kouluttautuminen loppuu peruskouluun.

Vaikuttamiselinten työpajassa linjattiin, että suunnitelmasta kannattaa tehdä toimiva myös vuoden 2021 jälkeen.

– Mietitään muutama järkevä juttu, joita tehdään. Suunnitelmat ovat usein liikaa puhetta, nyt halutaan toimintaa, kiteytti Leena Vuorialho eläkeläisneuvostosta.

Hyvinvointisuunnitelman valmistelijat jalkautuvat 24.10. Järvenpään keskustaan keräämään hyvinvointi-ideoita klo 8–11. Jos haluat varmistaa, että tulet kuulluksi, ota yhteys osallisuus-Pilviin, puh. 040 315 3737.

Verkkosivuosoite kyselylle: www.munjake.fi

Lataa ilmainen MunJäke -sovellus GooglePlay-kaupasta tai iPhonelle App Storesta.

Lisätiedot:

Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, puh. 040 315 3300, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin