A

Järvenpään kaavoituskatsaus tukee kasvua ja korostaa osallisuutta

27.01.2020

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.1. Järvenpään kaavoitussuunnitelma- ja kaavoituskatsausehdotukset vuodelle 2020.

Järvenpään kaupungin yleiskaavan laatiminen etenee tänä vuonna ehdotusvaiheeseen ja edelleen kohti lopullista hyväksyntää.

Kaavoituskatsaus luo askelmerkit sille, mihin suuntaan Järvenpään kaupungin maankäyttö kulkee ja miten kaupungissa vastataan kasvuun. Kaupungin visio ja kaupunkistrategia ohjaavat myös kaavoituksen tavoitteita.

Tulevassa kaavoituksessa halutaan tiivistää asemanseutuja, keskittyä täydennysrakentamiseen sekä tarjota kilpailukykyisiä yritystontteja. Kaupankäynti halutaan keskittää keskustaan. Asuntotuotannossa keskitytään etenkin kerrostalorakentamiseen, mutta pientalotontteja tulee lisää tarjolle. Järvenpäässä on varauduttu nopeaankin väestökasvuun – Lepolan ja Ainolan uudet alueet sekä tulevat asemakaavahankkeet vastaavat tähän osaltaan.

Kaavoitusohjelma korostaa ympäristöasioita sekä osallistumista ja avoimuutta alueiden käytön suunnittelussa. Erityisesti vuorovaikutteisuus ja sini-viherympäristöjen esille nostaminen tulevat näkymään kaupungin kaavoitustyössä tulevina vuosina entistä vahvemmin

Kaavoituskatsaus ja kaavoitussuunnitelma 2020

Lisätietoja:
Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, p. 040 315 2353, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin