A

Kaupungin toimitiloja tulossa uuteen Perhelään

07.10.2019

Järvenpään kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 7.10. hyväksyä esityksen, jonka mukaan kaupunki vuokraa toimitiloja tulevan Perhelä-korttelin ns. toimistolamellista. Kaupun-gin toimitilat tulevat varaamaan alle puolet Perhelän toimistotiloista.

Vuokrasopimus tehdään 15 vuodeksi, jos YIT:n kanssa päästään sopimukseen korttelin toteutta-misesta. Perhelän-korttelia koskeva toteuttamissopimus tuodaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoon vielä vuoden 2019 aikana. Jos hanke toteutuu, Perhelän tiloihin muuttaa työskentelemään noin 250 kaupunkikonsernin työntekijää, jotka tällä hetkellä on hajau-tettu useisiin eri toimipisteisiin kaupungintalon sulkemisen jälkeen.

- Ratkaisu mahdollistaa kaupungin hallinnon työskentelyn yhteisissä tiloissa. Se mahdollistaa myös asiakaspalvelupisteiden hyvän saavutettavuuden keskeisellä paikalla, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu sanoo.

Perhelä on tällä hetkellä Järvenpään tärkeimpiä rakennushankkeita. Tammikuussa 2019 Perhelän aiesopimuskumppaniksi valittiin YIT, jonka kanssa yhteissuunnitteluvaihetta on viety läpi onnis-tuneesti koko vuoden ajan.

Lisätietoa hankkeesta verkkosivuilla:
www.yit.fi/perhela
www.jarvenpaa.fi/perhela

Lisätietoa antaa:
Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, Järvenpään kaupunki, 040 315 2282, marti-na.jerima@jarvenpaa.fi
Sami Viitanen, yksikönjohtaja, YIT, 0400 873 516, sami.viitanen@yit.fi

Takaisin