A

Kaupunginvaltuusto täsmensi hallintosääntöä ja käsitteli henkilöstökertomusta

26.05.2020

Järvenpään valtuusto kokoontui etäyhteyksin 25.5. Kokous oli ensimmäinen täysin virtuaalisesti järjestetty valtuustokokous sitten maaliskuun koronapoikkeustilan alkamisen.

Alkukeväällä Järvenpään hallintosääntöön tehtiin muutoksia, joissa valtuuston sekä useimpien lautakuntien ja jaostojen päätösvaltaa siirrettiin väliaikaisesti kaupunginhallitukselle. Silloin muutokset sidottiin valmiuslakiin. Muutoksella haluttiin turvata ripeä päätöksenteko poikkeustilanteessa.

Suurin osa lautakunnista ja jaostoista ei ole kokoontunut maaliskuun jälkeen. Hallintosäännön päivityksen jälkeen lautakunnat ja jaostot siirtyvät normaaliin kokousrytmiin, mutta kokoontuvat etänä.

– Ei tiedetty, että valmiuslain voimassaolo jäisi näin pitkäksi. Pandemian alkuvaiheen hallintosääntömuutokset olivat perusteltuja, kun esimerkiksi Uusimaa suljettiin, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen täsmensi.

Hallintosäännön tarkennusten nojalla kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja jaostot voidaan kutsua poikkeustilanteessa välittömästi kokoon. Pikakokouksessa käsitellään vain kiireellisiä asioita, joita ei voida käsitellä normaalin kutsumisaikataulun puitteissa. Pykälän muutokset koskevat vain häiriö- tai poikkeustilanteen päätöksentekoa.

Keskustan valtuustoryhmä teki esitykseen ponnen, jossa vaadittiin muiden toimielinten kuin valtuuston ja hallituksen kokousten kokousaikojen tarkastelemista myöhemmän hallintosäännön kokonaisuudistuksen yhteydessä. Ponsi hyväksyttiin äänestyksellä.

Järvenpään henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esitteli kaupungin henkilöstökertomusta viime vuodelta. Etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymään ja kunnossapidon siirtyminen Alltime Oy:lle ovat vähentäneet kaupungin henkilöstöä. Vähenemisestä huolimatta henkilöstökustannukset ovat kasvaneet 1,47 %. Tämä johtuu edellisen työsopimuskauden palkanmaksuun ja palkkioihin liittyvistä korotuksista. Henkilöstön lähtövaihtuvuus on pysynyt noin 8 %:n tienoilla, joista 2 % johtui eläköitymisistä. Sairaspoissaolot ovat kasvaneet hieman – tosin kehitystäkin on useilla palvelualueilla, esimerkiksi kaupunkikehityksessä poissaolot ovat laskeneet 31 %.

Valtuusto toivoi kertomukseen lukuja, joista esimerkiksi Keusoteen siirtyneen henkilöstön vaikutus on poissuljettu. Valtuusto oli huolissaan henkilöstön ylityötunneista ja toivoi tietoa, toimenpiteitä ja mittareita työn kuormittavuudesta. Valtuusto kiinnitti huomiota myös siihen, että työsuojeluilmoitusten tekeminen eri yksiköistä oli epätasaista ja 25 % ilmoituksista jäi käsittelemättä.

Soosalun mukaan ylityöhaasteet on tiedostettu ja toimenpiteet palvelualueilla aloitettu. Työterveyshuollon kanssa käydään neuvotteluja ennaltaehkäisevän palveluvalikoiman hyödyntämisestä nykyistä paremmin. Myös koronatilanteen vaikutuksesta henkilöstöön ja johtamiseen on jo kerätty tietoa.

Valtuusto hyväksyi kokouksessa asemakaavamuutokset Pajalantien kaupan ja iltapuiston sekä Pajalantie 19 tontin asemakaavaan ja päätti Vanha Valtatien 58 kahden tontin myymisestä.

Valtuusto hyväksyi Henri Isoahteen eron Järvenpään Veden johtokunnan jäsenen Risto Aspin varajäsenyydestä ja valitsi Aspin varajäseneksi Kari J. Hietalan. Valtuusto myönsi Tuomas Käyhkölle eron kaupunkikehityslautakunnasta ja tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä sekä valitsi hänen tilalleen Lauri Nurron (varajäsen Mikko Päivinen). Tarkastuslautakuntaan Risto Salovaaran varajäseneksi valittiin Ossi Vähäsarja. Kokouksessa käsiteltiin kaksi valtuustoaloitetta.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, puh. 040 315 2230, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Valtuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen, puh. 050 557 9092, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin