A

Keskustelu Järvenpään päiväkoti- ja kouluverkosta jatkuu syksyn ajan

02.09.2020

Julkaistu 2.9.2020. Muokattu 29.9., jolloin lisätty kuntalais- ja lapsivaikutusten arviot, jotka kerätty osallistaen. Tutustu Kuntalaisvaikutukset_lapsivaikutukset

Järvenpään päiväkoti- ja kouluverkkoon suunnitellut muutokset ovat herättäneet vilkasta ja kantaaottavaa osallistumista useissa kanavissa.

Yleisötilaisuuksiin 20.8. ja 25.8. osallistui yhteensä noin 120 asukasta. MunJäke -sovelluksen kyselyyn voi vastata vielä 17.9. asti. Tähän saakka kyselyyn on vastannut enimmillään 191 vastaajaa.

Järvenpään toissavuotiseen tulevaisuuden päiväkoti- ja kouluverkkoselvitykseen esitetään muutoksia. Kaupungin kasvava väestöennuste, vaikeutunut taloustilanne sekä oppimista koskeva uusi pedagoginen visio ja yhtenäiskouluajattelu vaativat tehostamaan toimintaa juuri opetus- ja kasvatussektorilla, joka muodostaa nykyisellään kaupungin suurimman menoerän.

Tehostaminen, turvallisuus ja yhtenäiskoulut puntarissa

Osallistujia kahdessa asukastilaisuudessa oli 20.8. verkkotilaisuudessa 64 sekä 25.8. verkko- ja lähitilaisuudessa yhteensä 56. MunJäken kyselyyn on tähän mennessä saatu liki 200 vastausta.

Merkittävä osa kommenteista niin tilaisuuksissa kuin verkossa käsitteli asukkaiden huolia, pelkoja ja pettymystä kouluverkon mahdollisista muutoksista. Päiväkodit keskusteluttivat selvästi vähemmän.

Yleisesti ottaen pienistä lähikouluista ei haluttaisi luopua. Osa vastaajista kantoi myös huolta pienten oppilaiden pärjäämisestä isoissa kouluissa isojen lasten kanssa. Etenkin asukasilloissa koulujen uudenlainen tila-ajattelu sekä pedagogiikka herättivät paljon keskustelua. Osa kyselyyn vastanneista kuitenkin totesi, että toisinaan muutokset saattavat olla järkeviä tai että uusi koulu onkin maltillisen matkan päässä.

Monet kokivat, että Järvenpään taloustilanne ja väestöennuste olivat riittämätön peruste päivittää kouluverkkoa. Eräs kuntalainen toivoi, että tiheästi asutussa Järvenpäässä kouluverkkokin pysyisi tiheänä.

– Koulut ja päiväkodit ovat aihe, jossa kuntalaisten tulee olla ensimmäisten joukossa kuulemassa mahdollisista muutoksista. Strategiamme mukainen varhainen osallisuus tarkoittaa tässä, että avasimme valmisteluaineiston kaikkien – kuntalaisten, päättäjien ja henkilöstön – kommentoitavaksi. Myös päättäjät ovat edellyttäneet vahvaa osallistamista ennen päätöksentekoa. Syyskuun aikana arvioidaan vielä lapsivaikutuksia, sanoo osallisuuden erityisasiantuntija Pilvi Kallio-Meriläinen.

Asukkailta saadut tulokset ja lausunnot huomioidaan valmistelussa ja viedään päätöksentekoon. Muita palveluverkkoon suunniteltuja muutoksia arvioidaan vaikutusten ennakkoarvioinneissa syksyn 2020 aikana. Valtuusto päättää muutoksista lopullisesti marraskuussa.

Päiväkoti- ja kouluverkkokysely MunJäkessä (kyselysovelluksen voi ladata sovelluskaupoista maksutta)

Esitetyt muutokset varhaiskasvatus- ja kouluverkossa (2 Mt)

Väestösuunnite 2020 (pdf 522 kt)

Lisätietoja:
Pilvi Kallio-Meriläinen, osallisuuden erityisasiantuntija, puh. 040 315 3737, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Päiväkoti- ja kouluverkkoon esitetyt muutokset

Eteläisessä Järvenpäässä Kyrölän koulu muutettaisiin päiväkodiksi ja pienten lasten kouluksi, JYK:in ja Kansakoulunkadun hankkeet yhdistettäisiin ja vaiheistettaisiin. JYK:istä tulisi 1 100 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa olisi myös esiopetusta ja erityisen tuen pienryhmiä. Oinaskadun koulu ja Lampaanpolskan päiväkoti korvattaisiin uudisrakennuksella, johon sijoittuisivat päiväkoti sekä pienten lasten koulu (1–2. lk). Ainolan kouluhanke siirtyisi 2030-luvulle.

Keskisessä Järvenpäässä Kartanon yhtenäiskoulusta tulisi 900 lapsen koulu, joka toteutettaisiin kahdessa vaiheessa niin, että moduulikoulu säilytettäisiin ja huonokuntoisin osa rakennuksesta korvattaisiin moduulilla. Toisessa vaiheessa Yläkartanon rakennus korvattaisiin uudisrakennuksella. Mankalan koulusta luovuttaisiin vuoteen 2027 mennessä ja oppilaat siirtyisivät Anttilan kouluun. Tuleva Harjulan koulu toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Pohjoisen Järvenpään alueella Haarajoen koulun oppilasmäärän vähentyessä koulun tiloissa toimisi jatkossa myös neljä varhaiskasvatusryhmää. Anttilan koulun peruskorjaus tehtäisiin suunnitellusti. Myös Koivusaaren koulu jatkaisi nykyisellään. Saunakallion yhtenäiskoulun perustamista siirrettäisiin 2030-luvulle.

Takaisin