A

Lähivuosien kaavoituksessa varaudutaan nopeaan väestönkasvuun

16.01.2019

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2019 kaavoituskatsauksen 14.1. kokouksessaan.

Järvenpään asukasmäärä voi kasvaa nopeasti vielä 2020-luvun puolellakin, kun Ainolan ja Lepolan uusia alueita rakennetaan, keskusta kehittyy ja muita tulevia aluekohteita suunnitellaan. Järvenpään lähivuosien kaavoitus tukee hallittua kasvua, keskeisten alueiden täydennysrakentamista sekä seudullisesti kilpailukykyisten yritystonttien tarjontaa.

Asuntorakentamisen osalta tulevina vuosina keskitytään edelleen kerrostalorakentamiseen, jota suunnitellaan keskustaan ja asemanseuduille. Täydennysrakentamisessa kaupunki kaavoittaa uusia pientalo- ja yritystontteja. Yleiskaava 2040:n valmistelu jatkuu, mutta Pietilä–Haarajoen osayleiskaavan valmistelu keskeytetään.

Jotta Järvenpäästä tulisi hiilineutraali kaupunki, täytyy kaupungin kaikessa toiminnassaan tehdä ilmastoviisaita ratkaisuja.

Kaupunki lisää asukkaiden osallisuutta myös kaavoitusasioissa – kaikkien merkittävien suunnitelmien alkuvaiheessa järjestetään asukkaille avoimia vuorovaikutustilaisuuksia sekä työpajoja. Sähköisiä kyselytyökaluja, esimerkiksi MunJäke-sovellusta, käytetään entistä laajemmin ja monipuolisemmin.

Seuraa kaupungin tiedottamista ja osallistu asuinympäristösi kehittämiseen!

Lisätietoja:
Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, p. 040 315 2353, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin