A

Oinaskatu väistää – koulumatkat ja iltapäivätoiminta turvataan

24.09.2019

Oinaskadun koulussa tehtiin kesällä kuntotutkimuksia. Tulosten sekä Työterveyslaitoksen neliportaisen arviointiasteikon perusteella koulussa oli heikentyneeseen sisäilmaan liittyviä, normaalista poikkeavia altistumisolosuhteita.

Heikon sisäilmatilanteen takia koulussa täytyy tehdä laajoja korjauksia ja oppilaiden väistää kolmeen muuhun kouluun: Haarajoelle, Järvenpään Yhteiskoulun Väistökouluun ja Kinnarin kouluun. Väistöt alkavat syyskuun viimeisellä viikolla.

Juuri nyt korjaustapavaihtoehtojen selvittäminen vie aikaa. Korjaustapaa valitessa täytyy turvallisten ja terveellisten tilojen lisäksi ottaa kantaa koulun koko elinkaareen. Selvityksessä on, kannattaako etsiä vaihtoehtoa lähivuosille vai pidemmäksi aikaa. Korjaustapaselvitys valmistuu arviolta lokakuussa.

1.–2.-luokat Haarajoelle, kolmannet luokat JYK:iin ja neljännet Kinnariin

1.– 2.-luokkalaisille järjestetään edestakainen bussikuljetus Oinaskadun koululta Haarajoelle, jossa järjestetään myös iltapäivätoimintaa.

JYK:iin siirtyvien kolmasluokkalaisten koulumatkat ovat huolestuttaneet vanhempia. Joidenkin kolmasluokkalaisten koulumatka pidentyy melkein neljään kilometriin ja liikkuminen pimeään vuodenaikaan voi tuntua turvattomalta.

– Kolmannen luokan opettajien kanssa on pohdittu erilaisia ratkaisuja, jolloin alkuun koulupäivä voisi alkaa tutussa ympäristössä Oinaskadulla, josta siirrytään opettajan johdolla yhteiskouluun, kertoo opetusjohtaja Arja Korhonen.

Kaupunki järjestää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä. Ekaluokkalainen saa kuljetuksen, jos koulumatka ylittää kolme kilometriä. Maksuttoman koulukyydin ehto on, että oppilas käy hänelle osoitettua lähikoulua. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös, kun matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Tällöin kuljetusetuuden myöntäminen edellyttää aina asiantuntijalausuntoa.

Oinaskadun väistöjen aikana koulumatkan kulkemista arvioidaan tarvittaessa.

– Kolmannen luokan siirtyminen JYK:iin oli parhain mahdollinen ratkaisu tässä tilanteessa. Yhteiskoululla on ollut vain yksi kolmas luokka, joten sekä JYK:in että Oinaskadun kolmansien opetus voidaan suunnitella yhdessä. Jos Oinaskadun kolmoset olisivat siirtyneet Kinnariin, olisi Kinnariin tullut yhteensä viisi kolmansien luokkien perusopetusryhmää.

Ensi lukuvuonna joka tapauksessa Kinnariin siirtyvät neljännet luokat pääsevät jo valmiiksi Kinnariin ja saavat tukea siellä jo-olevista kahdesta neljännen luokan ryhmästä.

– Väistäminen ei ole ihannetilanne ja tuottaa perheiden arkeen monenlaista harmia, mutta kun esimerkiksi Kinnarin koulun väistämisestä on hyvät kokemukset, uskon tämänkin onnistuvan yhteistyöllä oikein hyvin.

Tarkemmat tiedot oppilaille ja huoltajille tulevat suoraan koululta Wilma-viesteillä.

Lisätietoja:
Päivi Oinasmäki, Kinnarin koulun rehtori, puh. 040 315 2816, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Ari Huotari, Kinnarin koulun Oinaskadun yksikön vararehtori p. 040 315 3519, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Arja Korhonen, opetusjohtaja, puh. 040 315 2206, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin