A

Oppimista tuetaan Järvenpäässä oppilaan lähikoulussa

23.01.2019

Oppimisen tuen järjestäminen Järvenpäässä muuttuu. Lukuvuoden 2019–2020 alusta alkaen erityistä tukea tarvitsevat ekaluokkalaiset aloittavat kotiosoitteen mukaisessa lähikoulussaan lukuun ottamatta niitä erityistä tukea tarvitsevia koulutulokkaita, jotka aloittavat koulunsa Järvenpään yhteiskoulun Juholan luokissa tai kuntouttavissa, niin sanotuissa omppuluokissa.

Oppimisen tukeen lisää henkilöresurssia

OAJ:n suosittelema taso oppimisen tuen järjestämiseksi on yksi erityisopettaja sataa oppilasta kohti. Oppilastilastojen perusteella Järvenpäässä on laskennallisesti 85 oppilasta yhtä erityisopettajaa/erityisluokanopettajaa kohti.

Resursseja on vahvistettu jo viime syksynä, jolloin Järvenpäähän saatiin kaksi uutta erityisopettajaa ja kolme koulunkäynninohjaajaa. Ensi syksynä Kinnarin kouluun perustetaan uusi erityisopettajan virka.

Vaativampaa erityistä tukea tarvitsevia varten ovat myös Järvenpään yhteiskoulun Juholan luokat sekä omppuluokat, joiden henkilöstö huomioidaan kokonaisresurssissa. Jotta tukea tarvitsevien ekaluokkalaisten vastaanotto ja tuki on oikeanlaista, kaupunki tasaa erityisen tuen henkilöstöresurssia kouluissa. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä vähenee niissä kouluissa, joista erityisopettaja siirtyy toiseen kouluun. Kaikkien Järvenpään koulujen tukena toimii myös konsultoiva erityisopettaja, jonka yksi työmuodoista on koulunkäynnin tukijaksotoiminta.

Oppimisen tuki vaatii monenlaisia toimia

Riittävä oppimisen tuki vaatii kaupungin tasolla muutakin kuin riittäviä henkilöresursseja. Järvenpäässä oppimisen tukea toteutetaan aiempaa useammin joustavissa opetusryhmissä. Oppilaat eivät jatkossa opiskele enää pääsääntöisesti kiinteissä erityisluokissa, vaan oppimisen tukea jalkautetaan oppilaan luo oppimistilanteisiin. Tukea tarvitsevien oppilaiden oppimista tuetaan esimerkiksi yhteisopettajuuden avulla.

Lisätietoja
Tiina Erkkilä-Wahtera
, oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö, p. 040 315 2437, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Arja Korhonen, opetusjohtaja, p. 040 315 2206, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Takaisin