A

Perhelä-hanke toden teolla käyntiin – kaupunginval-tuusto hyväksyi sopimuskokonaisuuden

11.11.2019

Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan hyväksyä esityksen, jonka mukaan kaupunki myy Perhelän tontin YIT:lle yhdessä laaditun toteuttamissopimuksen mukaisin ehdoin. Valtuuston päätös tarkoittaa, että Perhelä-korttelin kehittäminen etenee seuraavaan vai-heeseen.

Kaupunginvaltuustossa Perhelästä käytettiin kolme puheenvuoroa, joissa kaikissa iloittiin hank-keen saamisesta eteenpäin.Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu kiitti kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa kaupungin ja YIT:n yhteissuunnittelua.

– Sisu, sitkeys ja luottamus hyvään lopputulemaan kiteyttävän tämän tuloksellisen tavan tehdä töitä yhdessä.

Järvenpää Plussan Katja Repo muistutti omassa puheenvuorossaan Perhelän suuresta kaupunki-kuvallisesta merkityksestä ja kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Pirjo Komulainen (SDP) kiitti tehdystä työstä.

Tavoitteena rakentamisen aloittaminen 2021

Perhelä on Järvenpään keskustan kehittämisen kärkihanke. Perhelä-kortteli on lähtölaukaus koko keskustan kehittämiselle ja elävöittämiselle. Edessä on vuosien työ, jossa tarkastellaan koko kes-kusta-aluetta yhtenä kokonaisuutena aina Järvenpää-talolta Rantapuistoon asti. Tavoitteena on monipuolisten palveluiden, ihmisten ja elämän vetovoimainen keskittymä, joka houkuttelee kä-vijöitä pidemmältäkin.

–Tämä on erittäin tärkeä merkkipaalu koko Järvenpään keskustan kehittämiselle. Hanketta on viety eteenpäin eri vaiheissa yli kaksi vuosikymmentä. Keskustan kehittäminen on haastavaa pa-lapeliä, jossa monen eri palan tulee loksahtaa paikalleen juuri oikeaan aikaan, kertoo kaupunki-kehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi.

– YIT:n liiketoimintamallin ydin ja kasvumoottorimme on vastuullinen, asiakaslähtöinen kau-punkikehittäminen sekä kyky kehittää vaativia, suunnitteluvastuuta sisältäviä hankkeita. Perhelän yhteissuunnittelu on sujunut hienosti, mistä haluamme kiittää Järvenpään kaupunkia, sanoo yksi-könjohtaja Sami Viitanen YIT:ltä.

– YIT:n kanssa töitä on tehty taukoamatta koko kuluneen vuoden ajan ja yhteissuunnittelulla on saavutettu lopputulos, johon me kaupungin puolesta voimme olla äärimmäisen tyytyväisiä, iloit-see Keto-Tokoi.

Alkuvuodesta 2020 käynnistyy korttelin kaavoitus. Tavoiteaikataulu rakentamisen aloittamiselle on vuonna 2021. Perhelä-hanketta seuraavat keskusta-alueen muut kehittämiskohteet.

Lisätietoja:
Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, Järvenpään kaupunki, 040 315 2282, marti-na.jerima@jarvenpaa.fi
Sami Viitanen, yksikönjohtaja, YIT, 0400 873 516, sami.viitanen@yit.fi

Takaisin