A

Pohjoisväylän suojeviheralueen metsänhoitotyöt 16.-20.3.2020

11.03.2020

Järvenpään kaupunki hoitaa Pohjoisväylän EV -alueen eli suojaviheralueen metsää.

Koivikkoa harvennetaan ja samalla poistetaan kohteen huonokuntoiset puut. Hoidettavan alueen koko on 2 500 m2.  Kaadetut rungot ja risut kuljetetaan pois.

Pohjoisväylän EV työt

Lisätietoja antavat:

Aluevalvoja
Ritvä Lidroon, Järvenpään kaupunki
ritva.lindroos@jarvenpaa.fi
puh. 040 315 3054

Työnjohtaja
Miika Piho, Alltime Oy
puh. 050 438 3393

Takaisin