A

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sijaisvälitys siirtyy Seure Oy:lle

25.06.2018

Henkilöstöpalveluyhtiö Seure Oy aloittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen keskitetyn sijaisvälityksen järjestäjänä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä 1.1.2019 alkaen. Kuntayhtymän hallitus päätti asiasta 12.6. kokouksessaan. Seure Oy aloittaa lyhytaikaisen sijaishenkilöstön välittämisen pääasiassa vuoden 2019 alusta, jolloin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto siirtyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle. Sijaisten välitystoimintaa pilotoidaan mahdollisesti kuitenkin jo tulevan syksyn aikana.

Sijaisten välittäminen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen jatkuu entisellään kuntien toimintatapojen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sijaisvälityksen siirtyessä Seure Oy:lle sijaisuuksiin välitettävien työntekijöiden palkan maksaa vuoden 2019 alusta Seure. Työntekijä voi edelleen nykyisen toimintatavan mukaisesti valita, missä työpisteissä hän tekee keikkoja. Seuren työnvälitystoiminnan kautta työntekijälle avautuu mahdollisuus tehdä sijaisuuksia koko Keski-Uudenmaan alueella. Kaikilta lyhytaikaisia sijaisuuksia tekeviltä työntekijöiltä tiedustellaan myöhemmin syksyllä halukkuutta jatkaa Seuren kautta keikkojen tekemistä.

Lyhytaikaisten ”keikkailevien” työntekijöiden työpanos on merkittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla, ja nopeasti eri henkilöstövajauksiin tarvittavaa työvoimaa tullaan tarvitsemaan jatkossakin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän työyksiköissä.

Sijaisvälitykseen erikoistuneen palveluntuottajan kautta esimiehet ja työyhteisöt saavat ammattimaista ja nopeaa tukea lyhytaikaisten työntekijöiden rekrytoinnissa täydentämään vakinaisia henkilöstöresurssejaan.

Keski-Uudenmaan jäsenkunnat (Järven­pää, Hyvinkää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) päättivät siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantonsa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle 1.1.2019 alkaen. 

Takaisin