A

Suojateiden ja keskiviivojen merkintää suoritetaan viikolla 21

17.05.2019

Skanska suorittaa 20.5.2019 ja 23.5 – 25.5.2019 välisenä aikana suojateiden ja keskiviivojen merkintöjä kaupungin alueella.
Pääpaino on koulujen läheisyydessä olevat suojatiet ja muu lähiympäristö sekä pääväylien liikenneympyrät.

Työt on jo aloitettu viikolla 19 ja jatkuvat viikoittain määritellyissä kohteissa.

Järvenpään kaupungilla on käytössä sähköinen asiakaspalautejärjestelmä, jonka kautta voitte välittää palautetta.

Sähköisen palautteen voi lähettää osoitteella asiakaspalaute@jarvenpaa.fi sekä palautekanavan kautta Etusivu › Kaupunki ja päätöksenteko › Asioi ja vaikuta › Anna palautetta,
Seutulantalon palvelupiste; puh. 09 2719 2880

Lisätietoa:

Aluevalvoja Sami Jylhä
Infran ylläpito- ja huoltopalvelut

Takaisin