A

Tyylillä duuniin Tuusulassa – ohjausyhteistyöstä positiivista energiaa arkeen

18.05.2017

Järvenpää ja Tuusula tekevät monissa asioissa hyvää yhteistyötä, niin myös työllisyysasioissa. Tyylillä Duuniin! -projekti tutki tällä kertaa mahdollisuuksia vaikuttaa työnhakijoiden hyvinvointiin lähellä sosiaalityön ydintä, eli ryhmänohjauksen keinoin. Saimme Tuusulassa mahdollisuuden lähteä kokeilemaan yhteistyötä ohjaamisessa Laurean sosionomiopiskelijoiden Jaana Siukolan ja Pekka Rintalan kanssa.

Tuusulan työtoimintakeskuksessa toimii useita kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä. Lisäksi siellä ohjataan työvalmennusryhmää. Ryhmätoiminnalla on monia hyviä vaikutuksia: sosiaaliset kontaktit ovat meille kaikille tärkeitä. Niiden puute aiheuttaa monentasoisia ongelmia ja yksinäisyyttä. Proggiksen tarkoituksena oli tarjota positiivista yhdessäoloa ja energiaa ryhmänosallistujien arkeen. Samalla opiskelijat saisivat arvokasta ohjauskokemusta ohjaajina toimimisesta. Ohjattavina oli kaksi erilaista ryhmää: kuntoutujat ja työhönvalmennettavat.

Ohjaajat lähtivät vetämään liikunnallista toimintapäivää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille valokuvasuunnistuksen merkeissä. Kylmä oli ja sellainen tuuli, että tiesi olleensa ulkona. Reipas ryhmä pisti ulkoa tultaessa vanhat levyt soimaan ja nostalgisoi niiden mukana.

Seuraavalla kerralla ulos suunniteltu mölkky-kisailu vaihtui pallonheittoon ja tietovisailuun jonka jälkeen kaikki osallistujat palkittiin. Päivä päättyi levyraatiin, jonka soitetut kappaleet toivat ryhmäläisille myönteisiä ja rakkaita muistoja menneisyydestä. Monet kertoivat, että juuri tämä kappale toi mieleen erilaisia tilanteita menneiltä vuosilta ja nuoruudesta. Ryhmän osallistuminen kummallakin kerralla oli aktiivista ja ohjaajat kertovat, kuinka huomasivat ryhmän jäsenten saavan onnistumisen tunteita kisailun aikana. Ohjaajat kertoivat myös positiivisesta fiiliksestä kuntoutujien ryhmän kanssa.

teamwork-2277292__340

Seuraavat kaksi ohjauskertaa tehtiin työhönvalmennettavien ryhmän kanssa. Ryhmäläisiä yhdistää se, että jokainen heistä etsii omaa polkuaan työmarkkinoille. Työhönvalmennuksen tarkoituksena on tukea ryhmäläisiä löytämään omat ratkaisunsa kohti työmarkkinoita antamalla tietoa työnhausta, työmarkkinoista sekä tukea työpaikan löytymisessä. Nyt opiskelijaohjaajat keskittyivät ryhmäläisten keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen ja ryhmän me –hengen löytymiseen. Yhtenäinen ryhmä voi tarjota tukea toisilleen työnhaun edetessä.

Ryhmä oli vielä uusi ja toisilleen ennestään tuntematon, joten ohjaajat kokivat toimintapäivän olleen haastava, mutta opettavainen. Ryhmäytyminen ei vielä tapahtunutkaan eka kerralla.

Toisella ohjauskerralla ohjaajat käyttivät kokemusasiantuntijuutta hyödyntänyttä keskustelevaa otetta. Keskustelu aloitettiin ohjaajien omien kokemusten jakamisen kautta, aiheena oma työhistoria ja työelämässä kohdatut haasteet ja onnistumiset. Aihe oli osanottajista kiinnostavaa, mielekästä ja keskustelua syntyi paljon: ryhmä aktivoitui aivan eri tavalla kuin edellisellä ohjauskerralla. Keskustellen käytiin myös läpi työilmapiiriin liittyviä ajatuksia; millaisia ovat hyvät ja huonot esimiehet sekä työpaikan ristiriitoja ja ratkaisuja niihin.

Molemmat ryhmäohjaukset opettivat ohjaajille monia asioita muun muassa sen, että onnistuessaan ryhmäohjaus tiivistää ryhmän yhtenäisyyttä ja me-henkeä, sekä antaa onnistumisen kokemuksia ryhmän jäsenille. Ryhmäläiset saavat energiaa, yhteenkuuluvuutta sekä tukea toisistaan, myös työelämä polun valintoihin.

Teksti: Tuusulan kunnan työllisyysasiamies Laura Smolander

Takaisin