A

Valtuusto hyväksyi lisämäärärahan Rantakatu-Sibeliuksenväylän kiertoliittymään

30.04.2019

Valtuusto hyväksyi huhtikuun kokouksessaan lisämäärärahan Rantakatu-Sibeliuksenväylän kiertoliittymän valmiiksi saattamiseksi. Hankkeen viivästymisen vuoksi vuodelle 2018 varattua määrärahaa jäi käyttämättä, mikä käytännössä tarkoittaa 350 000 euron talousarviomuutosta vuodelle 2019.

Kiertoliittymän rakentaminen viivästyi hankkeen urakoitsijan vuonna 2018 tekemästä konkurssista johtuen.  Nykyisen urakoitsijan VM Suomalainen Oy:n urakan kustannuksista puolet toteutuu vuoden 2019 puolella. Tavoitteena on, että kiertoliittymä valmistuu uuden aikataulun mukaisesti kesään mennessä. Alueen järjestelyt ovat osa keskustan kehittämisen kärkihanketta.

Valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen koskien Peltolan kaupunginosassa korttelissa 1281 olevaa tonttia sekä siihen liittyvää katualuetta. Yleiseen rakentamiseen varattu tontti muutetaan pienkerrostalo- ja rivitalorakentamiseen, koska tontille suunniteltu pelastusasema ei ole pohjavedenottamon takia toteutunut. Suunnittelualue käsittää Vähänummentien ja Vanhan valtatien kulmaukseen jäävän alueen ja se täydentää Peltolan pientalovaltaista asuinaluetta. Alueelle on suunniteltu noin 86 asuntoa ja rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 6 000 k-m2.

Lisäksi valtuusto nimesi Sanna Piiroisen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajaksi toimintakaudelle 1.6.2019–31.5.2021.

Kokousta edeltävässä valtuustoinfossa valtuutetuille annettiin tilannekatsaus Järvenpään talouden kantokykylaskelmasta vuosille 2020–2023. Kantokykylaskelma valmistuu myöhemmin keväällä ja valtuusto käsittelee laskelmaa toukokuun valtuustoseminaarissaan.

Lisätietoja:

Takaisin